ស្លាក Vivo z5x

ស្លាក: vivo z5x

- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

Yubico ចេញ authentication key ប្រភេទ USB-C ដែលអាចការពារសុវត្តិភាពគណនីអ្នកលើអ៊ីនធើណែត

Yubico បានបង្ហាញពី USB-C authentication key ដែលមានរាងតួច។ វាគឺជា authentication key តួចបំផុតលើពិភពលោក។ USB-C authentication key គឺជាអ្នកជំនួស text message ឬកម្មវិធី authenticator ផ្សេងៗ នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ two-factor authentication ដោយវាជំនួសទៅវិញដោយគ្រាន់តែដោត key...

ក្រុមហ៊ុន Nokia បានបន្ថែមនូវ Pro Camera Mode ទៅលើទូរស័ព្ទ Nokia 8

ទូរស័ព្ទ Nokia 8 បានដាក់អោយអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការ Update ដើម្បីទទួលបាននូវកម្មវិធីជំនួយដល់កាមេរ៉ារបស់អ្នកគឺ Pro Camera Mode ដែលបង្កើតដោយ HMD ។ កម្មវិធីជំនួយថ្មីនេះវានឹងអាចជួយសម្រួលដល់ការថតរូបរបស់អ្នកដែលស្រលាញ់ក្នុងការថតរូបអោយកាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាងមុន ដោយសារតែកម្មវិធីនេះអាចអោយអ្នកធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនៅ ទីតាំងដែលអ្នកចង់ចាប់យក (Focus) , ការកែពន្លឺ (ISO), White balance, Shutter Speed ជាដើម។...
error: Content is protected !!