ស្លាក Qualcomm Snapdragon 660

ស្លាក: Qualcomm Snapdragon 660

- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

ហេតុអ្វីអ្នកមិនគួរទិញ MacBook ថ្មីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ?

រយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ WWDC 2018 របស់ក្រុមហ៊ុន Apple បាននឹងកំពុងតែស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅការ Update នៅ Software ថ្មីៗទៅលើឧបករណ៍របស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះរួមមាន iOS, macOS, watchOS, tvOS ។ ក្នុងកំឡុងពេលដែល WWDC កំពុងតែផ្ចិតផ្ចង់ទៅលើការ Update នៅ Software ថ្មីៗទាំងអស់នោះ គេបានសន្មត់ថា ក្រុមហ៊ុននេះក៏នឹងមាន Hardware...

អ្នកវិទ្យាសាស្ដ្របង្កើតឧបករណ៍ផ្ទុកដែលមានទំហំផ្ទុករហូតដល់ 500TB ទិន្នន័យនៅក្នុង 1 Inch ការ៉េ

អ្នកវិទ្យាសាស្ដ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Delft បានបោះពុម្ភឯកសារស្រាវជ្រាវមួយស្តីពីប្រពន្ធចង់ចាំនៅក្នុងព្រឹត្តិប័ត្រការអាតូមិក របស់អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនៅក្នុងធម្មជាតិ។ បច្ចេកវិទ្យាណាណូនេះទទួលបានជោគជ័យ និងបង្ហាញពីការផ្ទុក 1 គីឡូបៃនៃទិន្នន័យ ក្នុងក្រឡាចត្រង្គត្រង់ នៃអាតូមក្លរីនមួយ។ វាបានក្លាយជា Super-sized hard drive ដ៏ទំនើប ដែលមានទំហំអាចរក្សាទិន្នន័យ 500 តេរ៉ាបៃ ក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ ។ តម្រូវការ Emory សម្រាប់ឧបករណ៍រក្សារផ្ទុកទិន្នន័យមួយនេះ ត្រូវបានកើនក្នុងល្បឿនបន្តបនទប់។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាដែលអាចទាញយកប្រយោជន៍ត្រឡប់មកវិញពីពួកវាលើសការពិត...
error: Content is protected !!