គន្លឹះខ្លីៗ

គន្លឹះខ្លីៗ
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

CPU Core i9 មានលក់នៅកម្ពុជាហើយ!

CPU Core i9 បានចេញជាផ្លូវការអំឡុងខែមិនា ដែលទើបតែពេលនេះទើបតែមានលក់នៅលើទីផ្សារកម្ពុជាហើយ។ CPU Core i9 ដែលមានលក់នៅកម្ពុជាដំបូងបំផុតនេះគឺស៊េរី Core i9 7900X X-series។ Core i9 7900X នេះមាន core ចំនួន១០ Threads ចំនួន20 និង Cache 13.75M...

GoPro បង្ហាញកាមេរ៉ា៣៦០ដឺក្ររបស់ខ្លួនជាមួយ GoPro Hero 6

GoPro Fusion គឺជាកាមេរ៉ាថត៣៦០ដឺក្រថ្មី ដែលអាចថតកំរិត5.2K 30fps។ វាបានប្រកាសចេញជាមួយ GoPro Hero 6 Black។ គួររំលឹកផងដែរថាកាមេរ៉ា៣៦០ដឺក្រ ជាកាមេរ៉ាអាចថតរូបបាន៣៦០ដឺក្រ ជុំវិញខ្លួន។ នេះគឺជាវីដេអូដែលណែនាំដោយ GoPro៖ https://youtu.be/9G-5KtDmiEM   វីដេអូ៣៦០ដឺក្រ មើលទៅល្អនៅពេល មើលពី VR goggles ឬ 360-enabled នៅលើ Browser។ នេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញជា...
error: Content is protected !!