គន្លឹះខ្លីៗ

គន្លឹះខ្លីៗ
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

ហ្គេមល្អៗ ឥតគិតថ្លៃប្រចាំខែកក្កដា

ហ្គេមឥតគិតថ្លៃមានជាច្រើន មានទាំងលើAndroid និង iOS។ ខាងក្រោមនេះគឺជាជម្រើសហ្គេមល្អៗប្រចាំខែកក្កដានេះ៖   1 Knights Fall https://youtu.be/7esZDorTqLg ទាញយក៖ Android និង iOS 2 Virtua Tennis Challenge https://youtu.be/_4Iy-ruVnQI ទាញយក៖ Android និង iOS 3 Valerian: City of Alpha https://youtu.be/Z0GOIzD4Ey0 ទាញយក៖ Android និង iOS 4 Snoopy Pop https://youtu.be/dGp4w7LfCp0 ទាញយក៖ Android និង iOS 5...

ទីបំផុត អាចលឺសំឡេងរោទ៍នៅលើកាសប្លូធូស ក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android O ហើយ

បន្ទាប់ពីបានថែមមុខងារ Bluetooth Battery Level Indicators នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android O ជំនាន់ទី៨ រួចមក, Google ក៏បានបន្ថែមមុខងារ in-band ringing ដែលអាចឲ្យលឺសំឡេងរោទ៍ពីស្មាតហ្វូនលើកាសប្លូធូស។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមុខងារ Bluetooth Battery Level Indicators គឺអាចឲ្យអ្នកមើលឃើញពីកំរិតថ្មឧបករណ៍ប្លូធូសដែលភ្ជាប់ទៅស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក។ ចុច LIKE ទំព័ររបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានពីបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗ
error: Content is protected !!