គន្លឹះខ្លីៗ

គន្លឹះខ្លីៗ
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

ហ្វេសប៊ុកកំពុងសាកល្បង ប៊ូតុង WhatsApp

បន្ទាប់ពីហ្វេសប៊ុកដាក់សាកល្បង ប៊ូតុង Instagram រួចមកពេលនេះ ហ្វេសប៊ុកដាក់សាកល្បង ប៊ូតុង WhatsApp ថែមទៀត។ ប៊ូតុងទាំង២នេះគឺមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេ វាគ្រាន់តែជាប៊ូតុងសំរាប់ចូលទៅកាន់កម្មវិធី WhatsApp ឬ Instagram លឿនជាងមុនប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនចាំបាច់ចេញទៅ Home Screen ហើយទើបបើកកម្មវិធី WhatsApp ឬ Instagram នោះទេ។ ការសាកល្បង ប៊ូតុង...

ចេញឈើវេនមន្ត! ហ្វេកប៊ុក អបអរសាទរខួប២០ឆ្នាំសិទ្ធថតចំលង(franchis) រឿង Harry Potter

ម្សិលមិញគឺជាគំរបខួប២០ឆ្នាំនៃសិទ្ធថតចំលង(franchise) Harry Potter ដែលសៀវភៅរឿងដំបូងបំផុតបានចេញផ្សាយថ្ងៃទី​២៦ មិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៧។ ហ្វេកប៊ុកបានចូលរួមអបអរដោយបន្ថែម ឈើវេនមន្ត នៅលើពេលចុចលើពាក្យ Harry Potter, Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff និង Slytherin។ បន្ថែមពីនេះ ហ្វេសប៊ុកបានបន្ថែមពណ៍ផ្សេងៗលើពាក្សខាងលើផងដែរ។ អ្នកអាចសាកល្បងបានដោយគ្រាន់តែ សរសេរ នៅលើ ហ្វេសប៊ុក ដែលមានពាក្យដូចខាងលើ នោះអ្នកអាចចុចលើវាដើម្បីចេញរូបភាព...
error: Content is protected !!