ព័ត៌មានពេញនិយម

ព័ត៌មានពេញនិយម
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

ប្រយ័ត្ន iPhone 8+ បានផ្ទុះដូច Note 7 ​

របាយការណ៍ពី Taiwanese media បានឲ្យដឹងថា iPhone 8+ បានផ្ទុះនៅពេលសាកថ្ម។ ស្រ្តីម្នាក់ឈ្មោះ Wu នៅទីក្រុង Taichung ដែលជាម្ជាស់ iPhone 8+ នេះបាននិយាយថា ការផ្ទុះនេះគឺនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារ នៅពេលដែលគាត់សាកថ្មទូរស័ព្ទ  ដែលពេលនោះថ្មទូរស័ព្ទនៅ 70%។ iPhone 8+ បានផ្ទុះតែ ៣នាទីប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីវាត្រូវបានសាក។...

អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូន(Drone) ប្រយ័ត្នខុសច្បាប់មិនដឹងខ្លួន

តាមសេចក្ដីជួនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៥ មក ហាមមិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់ត្រូន(Drone)ថតរូបភាព និង វីដេអូ ក្នុងភូមិស្រាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ ករណីចាំបាច់ត្រូវសុំការអនុញ្ញាត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ។ អ្នកល្មើសនឹងត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់។ អ្នកអាចទស្សនាប្រភពដើមតាមលីងនេះ៖ ចុចទីនេះ 
error: Content is protected !!