ព័ត៌មានពេញនិយម

ព័ត៌មានពេញនិយម
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

មានដឹងអត់និង? ថាឥឡូវ Dropbox អាចរក្សាទុកឯកសារទាំង folders ទុកសម្រាប់ប្រើពេលគ្នាន Internet បានតែម្ដង

កាលពីមុខ អ្នកធ្លាប់ជាសមាជិករបស់ Dropbox អ្នកបានដឹងហើយថា, រាល់ពេលចង់រក្សាទុកឯកសារសម្រាប់ប្រើពេលគ្នាន Internet គឺពិតជាពិបាកខ្លាងណាស់, ត្រូវចូលទៅ Save ឯកសារម្ដងមួយៗ។ តែឥឡូវនេះ Dropbox បានផ្លាស់ប្ដូរហើយ។ ពិតជាងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ អាច Save ម្ដងបានទាំងមួយកញ្ចប់តែម្ដង, ដូចនេះ ចាប់ផ្ដើម Updates Dropbox របស់យើងទាំងអស់គ្នា

Facebook នឹងមិនត្រូវបានតំឡើងរួចជាស្រេចទៀតឡើយ សម្រាប់ស្មាតហ្វូនជំនាន់ក្រោយៗរបស់​ Huawei

ដូចដែលយើងបានដឹង មួយរយៈពេលចុងក្រោយមកនេះ Huawei ត្រូវបានទទួលរងនូវបញ្ហាច្រើន ចំណែកកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Facebook ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា Facebook App នឹងមិនបានតំឡើងរួចជាស្រេចសម្រាប់ស្មាតហ្វូនជំនាន់ក្រោយៗរបស់ Huawei ទៀតនោះឡើយ។ លើសពីនេះ...
error: Content is protected !!