ព័ត៌មានពេញនិយម

ព័ត៌មានពេញនិយម
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

គិតថា Microsoft Edge ល្អ? ខ្ញុំមិនគិតបែបនេះទេ

តើនរណាដែលនិយាយថា Edge ល្អ? កាលពីម្សិលមិញ ខ្ញុំបានធ្វើធ្វើការ upgrade ចុងក្រោយនៃ Windows 10 ហើយ Edge គឺពិតជាគួរឱ្យខ្លាចនៅទីនោះផងដែរ។ - ចុច right click (ខាងស្ដាំ) លើម៉ឺនុយ តែវានៅតែមានសកម្មភាពនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ចុចអ្វីផ្សេងទៀត។ ដូច្នេះនៅពេលដែលវាត្រូវបាន "បើក" ខ្ញុំតែងតែមានការចុច 2...

AMD បានរកឃើញអង្គប្រតិបត្តិការ Zen-based Ryzen Processors កែច្នៃដែលនិងក្លាយជាគូរប្រជែងថ្មីរបស់ Intel នៅឆ្នាំ 2017 ខាងមុខ

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ New Horizon, AMD បានបានបង្ហាញសមត្ថភាពនៃអង្គប្រតិបត្តិការថ្មី Zen architecture-based processor ដែលគេនិងហៅវាថា Ryzen។ វាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចេញផ្សាយនៅក្នុងត្រីមាសទី1 ឆ្នាំ 2017 សម្រាប់កុំព្យូទ័រលើតុ។ ក្រុមហ៊ុន Advanced Micro Devices (AMD) បានប្តូរឈ្មោះអង្គប្រតិបត្តិការថ្មីដែលទើបនិងមកដល់ 14nm core ដែលហៅកន្លងមកថា Zen។ ឥឡូវនេះ...
error: Content is protected !!