ព័ត៌មានលេចលឺ

ព័ត៌មានលេចលឺ
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

គិតថា Microsoft Edge ល្អ? ខ្ញុំមិនគិតបែបនេះទេ

តើនរណាដែលនិយាយថា Edge ល្អ? កាលពីម្សិលមិញ ខ្ញុំបានធ្វើធ្វើការ upgrade ចុងក្រោយនៃ Windows 10 ហើយ Edge គឺពិតជាគួរឱ្យខ្លាចនៅទីនោះផងដែរ។ - ចុច right click (ខាងស្ដាំ) លើម៉ឺនុយ តែវានៅតែមានសកម្មភាពនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ចុចអ្វីផ្សេងទៀត។ ដូច្នេះនៅពេលដែលវាត្រូវបាន "បើក" ខ្ញុំតែងតែមានការចុច 2...

តើគួរតែទិញ External Hard Drives ឬ External Hard Disk យ៉ាងដូចម្ដេច?

កុំព្រូទ័រ, Laptops, Mac មួយចំនួនមានទំហំផ្ទុកទិន្នន័យតែបន្តិចប៉ុន្នោះ, វាមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយ។ បញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយដោយប្រើប្រាស់ External Hard Drives ឬ External Hard Disk ដែលជាអ្នកផ្ទុកទិន្នន័យមិនជាប់និងម៉ាស៊ីន។ ដំណោះស្រាយនេះពិតជាល្អ, តែបច្ចុប្បន្ននេះ External Hard Drives មានជាច្រើនប្រភេទ និងជាច្រើនម៉ូដែល។ ក្នុងការជ្រើសរើសពួកវាមកប្រើប្រាស់ យើងមានវិធីសាស្រ្ដដូចខាងក្រោម៖ ជ្រើសរើស Connection ជាទូរទៅ...
error: Content is protected !!