ព័ត៌មានលេចលឺ

ព័ត៌មានលេចលឺ
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

ដំបូលពន្លឺ Solar Roofs ព្រះអាទិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla

Tesla បានបង្ហាញ Solar Roofs របស់ខ្លួនដែលមានគុណភាពរឹងមាំជាងដំបូលធម្មតាដំបូលធម្មតា និងដំបូលដែលមានការធានាទៅទៀត។ កញ្ចក់ក្បឿងសូឡាថ្មីនេះមានអាយុកាលយូសម្រាប់ផ្ទះរបស់អ្នក និងជំរើសថ្មី។ នៅក្នុងរូបនេះ នៅខាងឆ្វេងគឺជាដំបូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla solar roof ។ នៅខាងស្ដាំជាដំបូលបែបប្រពៃណី និងដំបូលធម្មតានៅកណ្ដាល។ វីដេអូការធ្វើតេស្តនេះគឺត្រូវបានថតដោយប្រើប្រាស់ FM 4473 ដែលអាចចាប់រូបបាន 2,500 ដងក្នុងមួយវិនាទី(2,500 frames per second)...

GoPro បង្ហាញកាមេរ៉ា៣៦០ដឺក្ររបស់ខ្លួនជាមួយ GoPro Hero 6

GoPro Fusion គឺជាកាមេរ៉ាថត៣៦០ដឺក្រថ្មី ដែលអាចថតកំរិត5.2K 30fps។ វាបានប្រកាសចេញជាមួយ GoPro Hero 6 Black។ គួររំលឹកផងដែរថាកាមេរ៉ា៣៦០ដឺក្រ ជាកាមេរ៉ាអាចថតរូបបាន៣៦០ដឺក្រ ជុំវិញខ្លួន។ នេះគឺជាវីដេអូដែលណែនាំដោយ GoPro៖ https://youtu.be/9G-5KtDmiEM   វីដេអូ៣៦០ដឺក្រ មើលទៅល្អនៅពេល មើលពី VR goggles ឬ 360-enabled នៅលើ Browser។ នេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញជា...
error: Content is protected !!