ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃ

ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃ
ព័ត៌មានអំពីការបញ្ចុះតម្លៃផលិតផលនានា
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

វេបសាយថ្មីមួយដែលផ្ទុកនូវ Firmware ស្មាតហ្វូន Android រួមទាំងFilesផ្សេងៗទៀតជាច្រើន

បើសិនអ្នកធ្លាប់រក stock image សំរាប់ flashស្មាតហ្វូនអ្នកនោះ ពេលខ្លះគឺពិបាករកឲ្យត្រូវនឹងស្មាតហ្វូនអ្នក ហើយពេលខ្លះរកមិនឃើញទៀតផង។ ប៉ុន្តែពេលនេះមិនពិបានកទៀតទេ XDA Senior Recognized Developer ឈ្មោះថា Chainfire បានបង្ហាញពីគម្រោងថ្មីបំផុតរបស់ខ្លួនដែលហៅថា firmware.mobi។ ក្នុងនោះមាន Stock images មានច្រើនប្រភេទ រួមទាំងFilesផ្សេងៗទៀត សំរាប់ស្មាតហ្វូនAndroid ជាច្រើន តែមិនទាំងអស់នោះទេ។ លើសពីនេះអ្នកអាចទាញយក...

Apple គំរងផល្លិត iPhone ដែលមានរាងកោងកែមសង្ខាង

កាលពីខែមុនក្រុមហ៊ុន Apple បានបង្ហាញគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មី ទៅលើអេក្រង់ iPad ដែលមានរាងមូលសំប៉ែតក្នុងរង្វាស់ស្មើគ្នា ហើយស្តាប់ទៅល្អនិងអស្ចារ្យ ។
error: Content is protected !!