ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃ

ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃ
ព័ត៌មានអំពីការបញ្ចុះតម្លៃផលិតផលនានា
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

Samsung បានបង្ហាញវីដេអូ វិធីផ្ទេរទិន្នន័យពី iPhone ទៅ Note 8

បើសិនអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ iPhone ហើយចង់ប្តូរទៅប្រើប្រាស់ Samsung Galaxy Note 8 វិញនោះ អ្នកមិនពិបាកក្នុងការផ្ទេរទិន្នន័យរបស់នោះទេ។ វីដេអូខាងក្រោមដែលបានបង្ហោះដោយ Samsung បានបង្ហាញពីរបៀបផ្ទេទិន្នន័យពីទូរស័ព្ទ iPhone ចាស់ ទៅ Galaxy Note 8 ថ្មី ដោយអ្នកគ្រាន់តែភ្ជាប់ទូរស័ព្ទចាស់ទៅទូរស័ព្ទថ្មីហើយធ្វើការទាញយកកម្មវិធី Smart Switch ហើយអ្នកក៏អាចជ្រើសរើសអ្វីដែលអ្នក។ https://youtu.be/oWFJoWTLzpo មិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកអាចផ្ទេរទិន្នន័យពីទូរស័ព្ទSamsungចាស់...

កម្មវិធីហ្វេសប៊ុក និង អ៊ីនស្តាក្រាម ទទួលរចនាបទថ្មី

កម្មវិធីហ្វេសប៊ុក បានរចនាបថថ្មីៗជាច្រើន ដូចជាប្តូរសំលេង notification អាយខន(icon) ថ្មីៗជំនួសឲ្យ icon ចាស់ ដែលមានភាពធំជាងមុន ស្អាតជាងមុន ដូចរូបខាងក្រោម៖ ចំពោះ អ៊ីនស្តាក្រាម Instragram គឺបានប្ដូរតែ Comment នៅពេល reply ឲ្យមើលទៅស្រួលមើលជាងមុន ដោយវាចូលបន្ទាត់បន្តិចពេលដែលអ្នក reply លើ Comment ណាមួយ ដូចរូបខាងក្រោម៖
error: Content is protected !!