ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃ

ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃ
ព័ត៌មានអំពីការបញ្ចុះតម្លៃផលិតផលនានា
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

Android N ប្រលូកចូលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរថយន្ត

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android នៅក្នុងរថយន្តមិនមានឈ្មោះជាផ្លូវការមួយ(ជំនាន់ទី១) បំពាក់ដោយ Qualcomm Snapdragon 820A។ Automotive variant ដើរដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android N នេះ កំពុងបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងរថយន្តមួយចំនួន នឹងអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ infotainment នេះបាន ដែលអាចប្រាប់ផ្លួចធ្វើដំណើរ និងមុខងាររថយន្តអេឡិចត្រូនិនៅក្នុងរថយន្ដ។ ដូចជា គ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនកំដៅនិងម៉ាស៊ីនត្រជាក់, ព្រឹកវិទ្យុ / វិទ្យុ...

ទីបំផុត អាចលឺសំឡេងរោទ៍នៅលើកាសប្លូធូស ក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android O ហើយ

បន្ទាប់ពីបានថែមមុខងារ Bluetooth Battery Level Indicators នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android O ជំនាន់ទី៨ រួចមក, Google ក៏បានបន្ថែមមុខងារ in-band ringing ដែលអាចឲ្យលឺសំឡេងរោទ៍ពីស្មាតហ្វូនលើកាសប្លូធូស។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមុខងារ Bluetooth Battery Level Indicators គឺអាចឲ្យអ្នកមើលឃើញពីកំរិតថ្មឧបករណ៍ប្លូធូសដែលភ្ជាប់ទៅស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក។ ចុច LIKE ទំព័ររបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានពីបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗ
error: Content is protected !!