កុំព្យូទ័រ

កុំព្យូទ័រ
Related to pc
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

វិធីបន្ថែមក្ដារចុចខ្មែរ លើGalaxy Note 8 មិនចាំបាច់ទាញយកក្ដារចុចថ្មី

នៅពេលអ្នកទិញ Galaxy Note 8 មកដំបូងគឺមិនមានក្តារចុចខ្មែរជាស្រេចនោះទេ ដូចនេះបើអ្នកចង់បានអ្នកអាចធ្វើតាមវិធីខាងក្រោម ដូចបន្ថែមក្ដារចុចខ្មែរលើ Samsung Keyboard មិនចាំបាច់ទាញយកក្ដារចុចថ្មី៖ ១ ចូលទៅកាន់ Setting ២ ចុចលើ Genral management ៣ ចុចលើ Language and input ៤ ចុចលើ On-screen keybaord ៥ ចុចលើ Samsung...

E Ink keyboard!!!! ធានាថាចង់បាន…………………

E Ink keyboard គឺជា Keyboard ដែលគ្រាប់ Keys សឹងទាំងអស់អាចបង្ហាញបានច្រើនជំរើស ដែលគេបានហៅវាថា ‘Sonder keyboard‘ ។ Keyboard នេះអាចជាស្ដង់ដារ Keyboard ‘QWERTY’ និងអាចដាក់អក្សរ ឬរូបផ្សេងទៀតនៅលើប៊ូតុង ដូចជាការដាក់ Tools របស់ Photoshop ជាដើម។ https://www.youtube.com/watch?v=UvG_rTTmvmg ទោះយ៉ាងណាភាពជឿជាក់នៃរឿងទាំងនេះ គឺមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយ។...
error: Content is protected !!