កុំព្យូទ័រ

កុំព្យូទ័រ
Related to pc
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

Samsung បង្ហាញ microSD ទំហំយក្ស 256GB microSD Card

ក្រុមហ៊ុនសាមស៊ុងដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំបានបង្ហាញ Evo Plus 256GB microSD ដែលមានទំហំធំជាងគេបង្អស់។ microSD card នេះនិងដាក់លក់នៅខែមិថុនាខាងមុខនេះនៅបណ្តា ៥០​ប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុនសាមស៊ុងនេះបានបង្ហាញ microSD នេះបន្ទាប់ពី SandDisk បានបង្ហាញ microSD របស់ខ្លួនដែលមានទំហំ 200GB ហើយបានជាប់ឈ្មោះជា microSD ដែលមានទំហំធំជាងគេបង្អស់។ ប៉ុន្តែឥលូវ SandDisk ឈរនៅលំដាប់ទីពីរវិញ។ ការហៅឈ្មោះថា Evo...

លឿនឡើង Andriod icon pack ដែលដាក់លក់ ពេលនេះដាក់ឲ្យដោនឡូតឥតគិតថ្លៃ

Icon Pack ជាច្រើននៅក្នុង Playstore មានទាំង លក់ នឹងដោនឡូតឥតគិតថ្លៃ។ ខាងក្រោមនេះគឺជា Icon Pack សំរាប់ Android ដែលដាក់លក់តែដាក់ឲ្យដោនឡូតឥតគិតថ្លៃក្នុងរយះពេលខ្លី៖ 1 Symbon ពីមុនតម្លៃ 0.99$ ដោនឡូតឥតគិតថ្លៃតែ៥ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ដោនឡូត 2 Murky Packដោនឡូត០ឥតគិតថ្លៃជារៀងរហូត ដោនឡូត 3 MI UI 9...
error: Content is protected !!