ទំនិញផ្សេងៗ

ទំនិញផ្សេងៗ
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

ថ្ងៃឆ្ងងឆ្នាំ២០១៧ទៅ២០១៨, Windows ចេញវីដេអូ អួតពី Microsoft Edge របស់ខ្លួន

Microsoft Edge  គឺជា Browser ថ្មីរបស់ Window ដែលចេញមកជំនួស Internet Explorer ដែលយឺតនិងរចនាបថមិនសូវស្អាតហួសសម័យ។ ថ្ងៃចុងក្រោយនៃឆ្នាំ២០១៧ Windows បានបង្ហោះវីដេអូក្នុង Channel Youtube ដោយអួតពី Microsoft Edge របស់ខ្លួន។ Windows បាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូថា Microsoft Edge របស់ខ្លួនគឺលឿន...

ក្រុមហ៊ុន Google អាចនឹងផ្លាស់ប្តូរអេក្រង់ (home screen) នៅលើទូរស័ព្ទ Nexus ជំនាន់ក្រោយរបស់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុន Google អាចនឹងលើកឡើងអំពីចំនុច Home screen តូចមួយ តែគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាមួយកម្មវិធីមួយចំនួនសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Nexus ។ សេចក្តីរាយការណ៍របស់ Android Police បានឲ្យដឹងថា កំណែដំបូងនៃកម្មវិធីដែលនឹងចេញលក់ជាមួយទូរស័ព្ទក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុន Google នេះនិងត្រូវបានសន្មត់ការផ្លាស់ប្តូរចំណុចគន្លឹះមួយចំនួន: កម្មវិធីថត, Now pane, និង ក្រាហ្វិកស្វែងរក (Search widget)។ គួរឲ្យកត់សំគាល់បំផុត, គឺនៅលើកម្មវិធីថតរូប...
error: Content is protected !!