ទំនិញផ្សេងៗ

ទំនិញផ្សេងៗ
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

ទុកទូរស័ព្ទនៅផ្ទះក៏មិនថ្វី Apple Watch Series 3 អាចទទួលការហៅចូលជំនួសបាន

Apple Watch Series 3 មានមុខងារ cellular ដែលប្រើជាមួយ eSIM ដែលលេខទូរស័ព្ទតែ១ អាចចែករំលែកលើនាឡិកាឆ្លាតវៃផងនិង iPhoneផង មានន័យថាអ្នកអាចទទួលការហៅចូលទោះបីជាទូរស័ព្ទអ្នកនៅផ្ទះក៏ដោយ។ អេក្រង់នៃនាឡិកាគឺជាអន់តែនសំរាប់ភ្ជាប់ 4G LTE និង 3G ដូចនេះ ប្រសិនបើប្រទេសណាមិនទាន់មានបច្ចេកវិទ្យា eSIM នោះមិនទាន់អាចប្រើមុខងារនេះទេ។ មួយវិញទៀតអាច Stream Apple Music...

Amazon ប្រកាសបញ្ចេញ Fire TV ដែលអាច Support ជាមួយ HDR ក្នុងកម្រិត 4K

Amazon បានប្រកាសបង្ហាញនូវ Fire TV ដែលមាន Feature ជាច្រើនដូចជា 4K HDR, Dolby Atmos, Alexa និង មានមុខងារជាច្រើនទៀត ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ $69.99 តែប៉ុណ្ណោះ។ Fire TV ត្រូវបានរចនាជាថ្មីទាំងស្រុង ដែលរូបរាងខាងក្រៅមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹង Apple TV ដែរ។ ម៉្យាងទៀត វាត្រូវបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងខ្សែ HDMI ដែលភ្ជាប់មកជាមួយឧបករណ៍នេះស្រាប់ ។​ Fire TV ដំណើរការដោយ Amlogic processor...
error: Content is protected !!