ទំនិញផ្សេងៗ

ទំនិញផ្សេងៗ
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

បើ iPhone 8 និង 8+ អ្នកមានលឺសំលេងរំខានពេលប្រើកាសនោះ អ្នកកុំបារម្ភ

បន្ទាប់ពីចេញលក់ iPhone 8 និង iPhone 8+ រួចមកកាលពីសប្តាហ៍មុន, អ្នកប្រើប្រាស់ខ្លះបានកត់សម្គាល់ថា វាមានបញ្ហាជាមួយនឹងកាស។ ដោយនៅពេល call តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ នឹង call តាម FaceTime នឹងលឺសូរសម្លេងរំខាន។ ប៉ុន្តែ Apple បានទទួលស្គាល់បញ្ហានេះ នឹងកំពុងធ្វើការដោះស្រាយ។ ប្រភពពី The Verge,...

សំបកការពារទូរស័ព្ទ ‘Anti-Gravity’ Phone Case អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបិទទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដើម្បីផ្ទៃរាបស្មើណាមួយបាន

https://www.youtube.com/watch?v=HUAlKqT0Oto គេបានហៅវាថា សំបកការពារទូរស័ព្ទ Spider-Man! ដែលវាអាចដាក់ឲ្យស្អិតជាបទៅនិងបង្អួច, ផ្ទះបាយ, និងកន្លែងផ្សេងៗដែលយើងចាំបាច់មានទូរស័ព្ទ តែគ្មានដៃសម្រាប់កាន់។ គម្រោង Megaverse Anti-Gravity Case នេះត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយ ហើយការផលិតក៏បានច្រើនគួសំដែលហើយ សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គងទៅផ្សារ។ ហើយឥលូវនេះ នៅលើផ្សារទំនើបតាម Internet របស់ចិនមួយ ក៏បានដាក់លក់ផលិតផលនេះព្រោងព្រាតផងដែរ៖ ផ្សារទំនើប Online ចិន។
error: Content is protected !!