ទំព័រដើម

ទំព័រដើម
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

Google, អ្នកអាចស្វែងរកអ្វីៗក្នុងវីដេអូបាន!

ក្នុងព្រឹត្តិការ Cloud Next របស់ខ្លួននាថ្ងៃពុធ នៅទីក្រុងសាន់ហ្វាន់ស៊ីស្គូ, Google បានបង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីរបស់ខ្លួន(Cloud Video Intelligence API)ដែលផ្តល់អោយ​អ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអាយយកទៅប្រើប្រាស់ដែលអាចអោយវីដេអូរបស់គេអាចស្វែងរកអ្វីៗ បានដោយប្រើពាក្យគន្លឺះ។ ជាមួយនេះអ្នកនឹងមិនមានការពិបាកក្នុងការស្វែងរករបស់អ្វីមួយនៅក្នុងវីដេអូទៀតទេ អ្នកគ្រាន់តែវាយពាក្យគន្លឹះនោះ អ្នកហ្នឹងបានមកវិញនៅបង្ហាញមកវិញថាតើរបស់នោះនៅនាទីទីប៉ុន្មាន និងមានរូបភាពអ្វី។ ឧទាហរណ៍ អ្នកគ្រាន់តែវាយពាក្យថា  ខ្លា នោះវាហ្នឹងបង្ហាយរាល់រូបទាំងអស់ដែលមានសត្វខ្លាមកបង្ហាញ៕ Video Intelligence API នេះ​ផ្តល់អោយ​អ្នក​អភិវឌ្ឍ​កម្មវិធី​អាច​ទាញ​ផលប្រយោជជាច្រើនដោយមិនចាំបាច់ទៅរៀនមុខវិជ្ជា Computer Vision រឺ Machine Learning ។ ប្រសិនបើ​...

Vivo X9 & X9 Plus បំពាក់ដោយកាមេរ៉ាបែបថ្មី

ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចិន Vivo បានចេញផ្សាយការសាកល្បងនូវទូរស័ព្ទថ្មី X9 និង X9 Plus នៅលើ Weibo , ដែលពួកវាបានរៀបចំកាមេរ៉ាថតរូបខាងមុខជាពិសេស។ យើងធ្លាប់បានឃើញហើយនូវបណ្ដារទូរស័ព្ទដែលប្រើបចេ្ចកវិទ្យាកាមេរ៉ាក្រោយចំនួនពីរ, ប៉ុន្តែ X9 និង X9 Plus បានបំពាក់បចេ្ចកវិទ្យាកាមេរ៉ាពីរនេះនៅខាងមុខទៅវិញ។ X9 & X9 Plus បំពាក់ដោយ 20MP resolution...
error: Content is protected !!