ទំព័រដើម

ទំព័រដើម
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

Google Driveនឹងបិទទាំងស្រ៊ុងនៅខែមិនា តែទិន្នន័យរបស់អ្នកមិនអីទេ គ្រាន់តែ…

តាមប្រភពពី Google blog ដែលបានប្រកាសនោះ កម្មវិធី Google Drive លើ Windows និង Macs និងបិទចាប់ពី ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ហើយ និង បិទទាំងស្រ៊ុងនៅថ្ងៃទី១២ ខែមិនា។ អ្នកដែលនៅប្រើប្រាស់និងបានទទួលដំណឹងប្រាប់ជាមុន។ អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកនៅតែប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នកលើ គេហទំព័រ Google Drive, កម្មវិធីលើស្មាតហ្វូន។...

ហេតុអ្វីអ្នកមិនគួរទិញ MacBook ថ្មីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ?

រយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ WWDC 2018 របស់ក្រុមហ៊ុន Apple បាននឹងកំពុងតែស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅការ Update នៅ Software ថ្មីៗទៅលើឧបករណ៍របស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះរួមមាន iOS, macOS, watchOS, tvOS ។ ក្នុងកំឡុងពេលដែល WWDC កំពុងតែផ្ចិតផ្ចង់ទៅលើការ Update នៅ Software ថ្មីៗទាំងអស់នោះ គេបានសន្មត់ថា ក្រុមហ៊ុននេះក៏នឹងមាន Hardware...
error: Content is protected !!