បច្ចេកវិទ្យា

បច្ចេកវិទ្យា
For latest update
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

កម្មវិធីដែលអ្នកនិងមាននៅពេលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពី Mac ទៅ Windows

Windows 10 ចុងក្រោយរបស់ Microsoft បានដាក់ឲ្យទាញយកនិង Install ហើយ។ ពួកគេបានបន្ថែមចំនុចពិសេសមួយចំនួន និងធ្វើឲ្យចំនុចមួយចំនួនមានភាពល្អប្រសើជាងមុន។ បើសិនជាអ្នកកំពងតែប្រើប្រាស់ Mac អ្នកនឹងចាប់អារម្មណ៍លើចំនុចពិសេសរបស់ Windows 10 ។ នៅពេលដាក់ Windows និង OS X ក្បែគ្នា គឺវាមានលក្ខណស្រដៀងគ្នាបើមើលតែខាងក្រៅ តែការប្រើប្រាស់និងក្លាយជាបទពិសោធមួយដែលអាចបែងចែកថាខុសគ្នា ។ platform...

សម័យកាល ភោជនីយដ្ឋាននិងបារ ប្រើប្រាស់ ត្រូន(Drone)ជាអ្នកបម្រើហើយ (វីដេអូ)

ភោជនីយដ្ឋាននិងបារនៅប្រទេសសិង្ហបុរី របស់ក្រុមហ៊ុន Timbré គ្រុបដែលប្រើ ត្រូន(Drone) ជាអ្នកបំរើ។ ដើមខែនេះ ភោជនីយដ្ឋាននេះរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនមនុស្សយន្ត Infinium បានបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ថ្មីមួយនៅ al fresco venue Timbré @ Substation ​ដែលអាចលើកចានម្ហូប និង ភេសជ្ជះបាន។ នេះមិនមែនមានន័យថា ត្រូន(Drone) ជំនួសការងារមនុស្សទាំងស្រុងនោះទេ គឺគ្រាន់តែជំនួយការងាររវល់ខ្លាំងជាពិសេសពេលល្ងាច ដែលជំនួសការងារលើកម្អូបអាហារ ភេសជ្ជះពីផ្ទះបាយទៅភ្ងៀវជាច្រើនបាន។...
error: Content is protected !!