បច្ចេកវិទ្យា

បច្ចេកវិទ្យា
For latest update
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

ឥឡូវនេះ Affinity Photo ត្រឹមតែ $ 40 ទាំង Mac ទាំង Windows

ភាពល្បីល្បាញកាន់តែករក្រើកចាប់តាំងពីពេលវាកើតមក, Affinity Photo , (ទទួលបានពានរង្វាន់ក្នុងការកែរូបភាព) ឥទ្ធិពលល្បីល្បាញបានធ្វើឲ្យមានការបង្កើតជំនាន់ថ្មីដើម្បីដំណើរការលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows ព្រមទាំងបន្ថែម bunch ដែលជាលក្ខណៈពិសេសថ្មីថែមទៀត។ មនុស្សជាច្រើនបានចូលរួមការប្រកួតប្រជែង Affinity Photo 1.5 និង កម្មវិធី Photoshop នៅលើចំនុច batch processing និង HDR merging ព្រមទាំងពិសេសថ្មីៗផ្សេងទៀត។ https://www.youtube.com/watch?v=rlWdvjqGlik ពួកគេពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះ...

Android 9 P បានបង្ហាញខ្លួនជាមួយនិងលក្ខណៈពិសេសថ្មីៗជាច្រើន

Android 9 P គឺជាប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ជំនាន់ចុងក្រោយគេបង្អស់ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះមិនទាន់បានដាក់បង្ហាញជាផ្លូវការអោយប្រើប្រាស់នៅ Android ជំនាន់ថ្មីនេះនៅឡើយទេ។ ដោយឡែកនាថ្ងៃទី ៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨កាលពីម្សិលមិញនេះក្រុមហ៊ុនយក្ស Google បានបង្ហាញនូវលក្ខណៈពិសេសថ្មីៗជាច្រើនដែលនឹងមាននៅក្នុង Android 9 P នេះ ។ ដូច្នេះតើ Android 9 P...
error: Content is protected !!