បច្ចេកវិទ្យា

បច្ចេកវិទ្យា
For latest update
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

CPU 10-core Processor លើកដំបូងសម្រាប់ Desktop របស់ក្រុមហ៊ុន Intel ដែលមានសមត្ថភាពដ៏ពិសេស

Intel’s 10-core Processor មួយនេះគេបានដាក់ឈ្មោះវាថា Intel Core i7-9650X Extreme Edition ដែលតម្លៃប៉ាន់ស្មានរបស់វាប្រហែល $1,723 ។ ប៉ុន្តែ CPU មួយនេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើតែ Desktop តែប៉ុណ្ណោះ ។ Intel Core i7-9650X មួយនេះមាន Core (តំបន់គណនា) រហូតទៅដល់...

លេចចេញ រូបភាពបើកប្រអប់ ​OnePlus 5T មុនការប្រកាសចេញ

ការលេចចេញនេះទទួលបានពីគេហទំព័រ zdnet ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ដែលធ្វើការថតរូប បើកប្រអប់ OnePlus 5T មុនប្រកាសចេញ។ ក្នងរូបភាពនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីរូបរាងនឹងលក្ខណះសម្បត្តិរបស់ OnePlus 5T នៅលើប្រអប់។ លក្ខណះផ្សេងៗរបស់ OnePlus 5T៖ បន្ទះឈីប Snapdragon 835, RAM 6/8GB, ស៊ីម២, រន្ធកាស 3.5mm, ថ្ម...
error: Content is protected !!