បច្ចេកវិទ្យា

បច្ចេកវិទ្យា
For latest update
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

AT&T ប្រកាសផ្តល់សេវា 5G សម្រាប់ស្មាតហ្វូនចំពោះទីក្រុងដំបូងចំនួន 3 ហើយ

កាលពីដើមឆ្នាំ 2018 នេះ AT&T បានប្រកាសថា ទីផ្សារចំនួន 12 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលបាន 5G សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃ។ បច្ចុប្បន្ន ក្រុមហ៊ុន បានផ្តល់សេវានេះទៅកាន់ទីក្រុងចំនួន 3 រួមមាន ទីក្រុង Dallas, Atlanta និង Waco រដ្ឋតិចសាស ដែលក្លាយជាទីក្រុងទីមួយ ទទួលបានភាពជោគជ័យសម្រាប់ បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនេះ ។ ចំណែកទីក្រុងចំនួន 9...

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡា អេឡិចត្រូនិក ROG Master 2017 នឹងបើកអោយចុះឈ្មោះប្រកួតនៅ កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី 14 ដល់ 20...

ការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិក ជាលក្ខណៈពិភពលោក ដែលធ្វើការប្រកួតទៅលើកីឡាអេឡិចត្រូនិក ដូចជា Dota 2 និង Counter Strike: Global Offensive ដែលមានប្រាក់រង្វាន់សរុបដល់ទៅ ហាសិប ម៉ឺន ដុល្លា ($500,000) ។ ចំណុចសំខាន់ៗ ROG Masters 2017 គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡា អេឡិចត្រូនិក ពិភពលោក ដែលមានក្រុមជំនាញៗ...
error: Content is protected !!