បច្ចេកវិទ្យា

បច្ចេកវិទ្យា
For latest update
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

អង្គប្រតិបត្តិការជំនាន់ថ្មីរបស់ AMD Ryzen បងប្អូនទាំងបីនាក់ក្នុងជំនាន់ Ryzen 7

ជាច្រើនឆ្នាំហើយដែល Intel មានព្រាបលើ AMD ដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លះស្ទើតែមិនស្គាល់ AMD CPU និង GPU ។ ឆ្នាំ 2017 នេះ AMD និងបង្ហាញមុខមាត់ថ្មីជាមួយ Ryzen processors ដែលមានទាំងសម្ថភាព និងតម្លៃ។ AMD Ryzen processors មានមូលដ្ឋានមកពី 'Zen'...

CPU Core i9 មានលក់នៅកម្ពុជាហើយ!

CPU Core i9 បានចេញជាផ្លូវការអំឡុងខែមិនា ដែលទើបតែពេលនេះទើបតែមានលក់នៅលើទីផ្សារកម្ពុជាហើយ។ CPU Core i9 ដែលមានលក់នៅកម្ពុជាដំបូងបំផុតនេះគឺស៊េរី Core i9 7900X X-series។ Core i9 7900X នេះមាន core ចំនួន១០ Threads ចំនួន20 និង Cache 13.75M...
error: Content is protected !!