កម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ

កម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

កំពូលស្មាតហ្វូន LG V30 នឹងចេញលក់ចុងខែកញ្ញា

LG V30 គឺជាកំពូលស្មាតហ្វូនមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន LG។ តាមការអញ្ចើញទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍របស់ LG កំពូលស្មាតហ្វូន LG V30 នឹងបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទី31 ខែសីហា។ តាមរបាយការណ៍របស់ Android Authority ដែលកំពូលស្មាតហ្វូននេះនឹងចេញលក់ដំបូងបំផុតនៅប្រទេសកូរ៉េ ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា និង សហរដ្ឋអាមេរិច ថ្ងៃទី២៨។ Android Authority ក៏បានបន្ថែមទៀតថា តាមប្រភពឯកសារផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន LG បង្ហាញថា...

Misfit Vapor smartwatch ចាប់ផ្តើមទទួលការកុម៉្មង់

ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ Misfit បានបញ្ចេញនូវ Misfit Vapor smartwatch នៅក្នុងខែតុលានេះ។ ទោះបីជាវាមិនទាន់បានបង្ហាញវត្តមានជាផ្លូវការក្តី ប៉ុន្តែមិនមានន័យថា យើងមិនអាចកុម្ម៉ង់វាមិនបាននោះទេ។ នៅក្នុងគេហទំព័រ Amazon ត្រូវបាន Smartwatch នេះចុះក្នុងបញ្ជីរជាផ្លូវរួចហើយ ប៉ុន្តែវាត្រូវបាន "អស់ជាបណ្តោះអាសន្ន" ហើយ​ ការចុះបញ្ជីបង្ហាញថា អ្នកនៅតែអាចបញ្ជាទិញវាបានដដែល។ នៅក្នុងគេហទំព័រ Amazon បានដាក់លក់ Misfit Vapor smartwatch ក្នុងប្រហែល $151 ខណៈដែលតម្លៃផ្លូវការគឺ រហូតដល់ $199 ។ ចំពោះពណ៌វិញ គឺ មានពណ៌ខ្មៅ និង ពណ៌ស៊ីជម្ពូរ...
error: Content is protected !!