កម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ

កម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

អ្នកគួរតែធ្វើការ Update ទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកពេលឥឡូវនេះ

កាលពីម្សិលមិញថាក្រុមហ៊ុន Apple បានចេញជាបន្ទាន់ iPhone និង iPad ឱ្យ Update កម្មវិធី (ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9.3.5) ដែលរួមបញ្ចូលផ្នែកសម្រាប់ការពារភាពងាយរងគ្រោះសន្តិសុខ។ ហើយម្ចាស់ iPhone ភាគច្រើន ដែលកំពុងនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9 ឥឡូវនេះគួរតែដំឡើង Version កំណែថ្មី។ ការចេញផ្សាយមួយ បានបង្ហាញចេញពីភាពមិនច្បាស់លាស់មួយចំនួននៅជុំវិញប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ...

លេចចេញរបាយការណ៍ចំនួន៣ បង្ហាញពីកាលបរិច្ឆទប្រកាសចេញ Galaxy Note 8

នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Samsung បានជូនដំណឹងថា Samsung Galaxy Note 8  នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងខែសីហា នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក។ របាយការណ៍ផ្សេងទៀត ពីគេហទំព័រនៅប្រទេសកូរ៉េ The Bell បាននិយាយថានឹងចេញនៅថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា និង គេហទំព័រនៅប្រទេសកូរ៉េ The Inverstor បាននិយាយថានឹងចេញនៅខែសីហា។ ការលេចលឺដំណឹងពីលក្ខណះសម្បត្តិ Note 8 គឺមានអេក្រង់...
error: Content is protected !!