កម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ

កម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

HP’s Revolutionary Supercomputer, 8000 ដងលឿនជាងម៉ាស៊ីនរបស់អ្នក

គម្រោងម៉ាស៊ីននេះត្រូវបានជំរុញដោយក្រុមហ៊ុន HP ដើម្បីអភិវឌ្ឍកំព្យូទ័រស្ថាបត្យកម្មនៃ memory-driven ។ ក្នុងនេះ អង្គប្រតិបត្តិដំណើរការជាមួយទិន្នន័យមកពីតំបន់ផ្ទុក memory ធំមួយ ហើយទិន្នន័យទាំងនោះនិងផ្ទេរដោយការប្រើចលនាហ្វូតុង។ https://www.youtube.com/watch?v=2VG59FYkPdM គំរូ supercomputer ថ្មីនេះបានរចនាឡើងដោយក្រុមហ៊ុន HP ក្នុងគោលបំណង់បង្ហាញពិភពលោកថាដល់ពេលផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈវិស័យថ្មីឈានទៅរកអនាគត។ HPE បានផ្តល់ជំនួយទៅលើគម្រោង supercomputer ដែលមានអំណាចនៅឆ្នាំ 2014 ។ ស្ថាបត្យកម្មកុំព្យូទ័រនេះអនុសញ្ញាឲ្យប្រើអេឡិចត្រុងដើម្បីផ្ទេរព័ត៌មាន - មួយណាដែលយ៉ឿត -...

iPad តម្លៃធូរថ្លៃ នឹងបង្ហាញខ្លួនប៉ុន្មានថ្ងៃទៀត

ព័ត៍មានលេចលឺបានបង្ហាញថា Apple កំពុងរៀបចំប្រកាស iPad ដែលមានតម្លៃ 259$ នៅឆ្នាំនេះ សំរាប់ការអប់រំ ពិសេសសំរាប់សិស្សនឹងគ្រូប្រើប្រាស់។ របាយការណ៍ពី Bloomberg បាននិយាយថា កុំព្យូទ័រយួរដៃ MacBook ដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃគឺកំពុងអភិវឌ្ឍនៅឡើយ នឹងទំនងជាជំនួយ MacBook Air ដោយមានតម្លៃក្រោម1000$។ គួររំលឹកផងដែរថា Apple នឹងប្រកាសចេញ iPad តម្លៃធូរថ្លៃរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី២៧...
error: Content is protected !!