កម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ

កម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

ល្បឿនការបញ្ជូនទិន្នន័យថ្មីដោយប្រើពន្លឺ

អ្នកស្រាវជ្រាវមួយក្រុមបង្កើតវិធីសាស្រ្តថ្មី ដែលប្រើពន្លឺសបញ្ជូនទិន្នន័យបានរហូតដល់ទៅ 2 ពាន់លានប៊ីតក្នុងមួយវិនាទី (2 Gbps)។ ពន្លឺនេះនិងត្រូវបានគេយកទៅប្រើក្នុងការបង្កើតភ្លើងលោតតាំងលំអរផ្ទះ និងបញ្ជូនព័ត៍មានក្នុងពេលតែមួយ។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានរំពឹងថា អំពូលពន្លឺ LED ពណ៍ស នឹងត្រូវបានជំនួសដោយអំពូលដែលបង្កើតពន្លឺដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកឡាស៊ែរ។ ការស្រាវជ្រាវស្រដៀងគ្នានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) នៅក្នុង Saudi Arabia បានបង្កើតដោយជោគជ័យជាមួយអំពូលពន្លឺដែលបញ្ជូនទិន្នន័យក្នុងអត្រាលឿនជាងដល់ទៅ...

Sony បង្ហាញរូបរាង PlayStation VR headset

បន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំក្រោយការបញ្ចេញ VR របស់ខ្លួន នៅពេលនេះ Sony បានធ្វើការ Update នូវជំនាន់ថ្មី របស់ PlayStation VR headset ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរតិចតួច តែកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ។ ដំបូង វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ខ្សែកាសដោយផ្ទាល់ ដោយវាត្រូវបានភ្ជាប់ពីខាងក្រោយ ប៉ុន្តែវាដំណើរការបានយ៉ាងល្អដោយគ្មានភាពរអាក់រអួលដូចជំនាន់ចាស់នោះទេ។ ក្រោយមក Unit Processor ត្រូវបានរចនាឡើងវិញ ដែលប្រអប់នេះភ្ជាប់ពី PlayStation 4 ទៅនឹង VR headset និង...
error: Content is protected !!