ទូស័ព្ធឆ្លាតវៃ

ទូស័ព្ធឆ្លាតវៃ
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

Samsung បញ្ចេញ 8 gigabit LPDDR5 RAM chips សម្រាប់ស្មាតហ្វូនជំនាន់ក្រោយ

កាលពីដើមឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន Samsung បានចាប់ផ្តើមបង្កើតបន្ទះឈីប GDDR6 Memory Chip ក្នុងដំណើរការ 10nm Class សម្រាប់ Graphic Card ហើយ បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុននេះ កំពុងបង្កើតបន្ទះឈីប LPDDR5 8 Gigabite ដំបូងបង្អស់សម្រាប់ទូរស័ព្ទជំនាន់ក្រោយ។ សម្រាប់បន្ទះឈីបនេះ ក្រុមហ៊ុនបានសន្យាថា វានឹងមានការ Transfer រហូតដល់ 6400Mbps...

5G អាចនឹងមានដំណើរការនៅឆ្នាំ 2018?

3GPP គឺជាអង្គភាព មួយដែលមានគោលបំណងកំណត់ស្តង់ដារឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យា ដែលអាចទទួលបាននូវភាពជោគជ័យរួចម្តងហើយ ចំពោះស្តង់ដារ 4G LTE ។ នៅពេលនេះ 3GPP បានកំណត់លក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ឧបករណ៍ផ្សេងៗ និង ស្មាតហ្វូន ដោយអោយដំណើរការនូវប្រព័ន្ធ 5G។ នេះមានន័យថា ស្តង់ដារ 5G ត្រូវបានកំណត់ ដូច្នេះ ទាំង Network និង Radio Engineer ទាំងអស់អាចដំណើរការតែមួយសម្រាប់ឧបករណ៍...
error: Content is protected !!