ទូស័ព្ធឆ្លាតវៃ

ទូស័ព្ធឆ្លាតវៃ
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

ការស្រម៉ៃថាទូរស័ព្ទ iPhone អាចរត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ,គឺវាជាការពិត

ក្រុមអ្នកគាំទ្រប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS បានដឹងថាគេមិនយល់ស្របក្នុងការជ្រើសរើសទូរស័ព្ទនិងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ(OS) តាមចិត្តពួកគេទេ។ កាលពីដើមឆ្នាំនេះ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ម្នាក់គឺលោក Nick Lee បានរកឃើញមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ចប់នៃជម្លោះ, របកគំហើញថ្មីបានអនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍របស់ iOS អាចបង្កើត dual-boot ជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android បាន។ ករណីនេះដែល មានក្រុមប្រឹក្សាបានព្យាយាមកំណែកែប្រែនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android Marshmallow ព្រមទាំងកម្មវិធីមួយចំនួនដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យទូរស័ព្ទ iPhone...

អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូន(Drone) ប្រយ័ត្នខុសច្បាប់មិនដឹងខ្លួន

តាមសេចក្ដីជួនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៥ មក ហាមមិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់ត្រូន(Drone)ថតរូបភាព និង វីដេអូ ក្នុងភូមិស្រាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ ករណីចាំបាច់ត្រូវសុំការអនុញ្ញាត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ។ អ្នកល្មើសនឹងត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់។ អ្នកអាចទស្សនាប្រភពដើមតាមលីងនេះ៖ ចុចទីនេះ 
error: Content is protected !!