អ្នកនិពន្ធ ប្រកាសដោយ ភ្នែកពិភពលោក

ភ្នែកពិភពលោក

205 ប្រកាស 0 យោបល់
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទាញយកនិងសាកល្បងកម្មវិធី Android មុនពេលដែលពួកគេដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាសារធារណៈ

ការចូលទៅសាក់ល្បងផ្នែកថ្មីមុន, អ្នកនិងអាចដំឡើងកម្មវិធីនិងហ្គេមដែលមាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍស្រាប់និងមិនទាន់រួចរាល់មុនពេលការចេញផ្សាយជាសាធារណៈ។ វាជាដំណោះស្រាយមានប្រយោជន៍ប្រសិនបើមិនអាចរង់ចាំសម្រាប់កម្មវិធីដែលអាចរកបាន, ហើយអ្នកគឺជាការជួយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍កែលម្អផលិតផលចុងក្រោយរបស់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែមានបំរាមខ្លះ: អ្នកនឹងជួបប្រទះកំហុស, បញ្ហានិងជាបទពិសោធទាំងអស់ដែលមិនស្របគ្នានៅជុំវិញដំណើរក្នុងអំឡុងពេលការចូលដំណើរការកម្មវិធីនេះ។ នេះជាគោលបំណង ដែលត្រូវការអ្នករាយការណ៍ពីបញ្ហានិងជួយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីធ្វើឱ្យកម្មវិធីកាន់តែល្អប្រសើរ។ កម្មវិធីមួយចំនួនអាចប្រើប្រាស់បានរួចទៅហើយ នៅក្នុងកម្មវិធីប្រាក់សន្សំ Digit និង កម្មវិធីទិញទំនិញ Operator ត្រូវបានផ្តល់ជូនការចូលដំណើរការមុនពេលប្រកាស់ឲ្យប្រើប្រាស់លើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ដើម្បីជាកំណែលំអរកម្មវិធីរបស់ខ្លួន។ Lego ត្រូវបានធ្វើតេស្តជាការប្រកួតខាងមុខគេហៅថា Go Build។ វិធីដើម្បីទាញយកកម្មវិធីដែលមិនទាន់ដាក់ជាផ្លូវការ ៖ បើក Play Store...

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android P អាចនឹងអនុញ្ញាតឱ្យទូរស័ព្ទរបស់អ្នកធ្វើការដូច Bluetooth Keyboard និង Mouse បាន

DeX ជាឧបករណ៍ថ្មីបំផុតមួយរបស់ Samsung អាចធ្វើអោយកំពុលស្មាតហ្វូន Samsung Galaxy S9 អាចដើរតួនាទីជា trackpad បាន ខណៈវាជា Feature មួយដែល  Huawei បានប្រើប្រាស់រួចទៅហើយសម្រាប់ PC mode របស់ខ្លួន ។​ ជាថ្មីម្តងទៀត Android P នឹងធ្វើអោយវាអាចដំណើរការជាផ្លូវបាន និង អាចធ្វើអោយទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនអាចដើរតួនាទីជា Keyboard បានផងដែរ។ ចំពោះគម្រោងនៃដំណើរការនេះ ត្រូវបានត្រៀមបញ្ចេញម្តងហើយការលពីកំឡុងខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016 តែត្រូវបានផ្អាកទៅវិញ។ ការប្រើប្រាសស្មាតហ្វូនអោយដំណើរការជា Trackpad...
error: Content is protected !!