អ្នកនិពន្ធ ប្រកាសដោយ ភ្នែកពិភពលោក

ភ្នែកពិភពលោក

205 ប្រកាស 0 យោបល់
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

Android ជំនាន់ថ្មី Oreo 8.1 អាចមើលពីកំរិតថ្មឧបករណ៍ភ្ចាប់តាមរយះ Bluetooth បានហើយ

Android ចេញ Version(ជំនាន់)ថ្មី Version 8.1 សំរាប់ developer សាកល្បង។ អ្នកក៏អាចសាកបានផងដែរនៅលើស្មាតហ្វូន Nexus និង Pixel។ ការចេញផ្លូវការរំពឹងចេញនៅខែធ្នូ។ នេះគឺជាមុខងារថ្មីៗរបស់ Android 8.1៖ ១ ប្តូរពណ៌តាម themes ដែលអាចប្តូរពណ៍ទៅងងឹតឬភ្លឺទៅតាម wallpapers របស់អ្នក ២ Search Bar នៅខាងលើក្នុង...

កំណែអាប់ឌែត iOS 11 Version 11.0.1 អាចដោះស្រាយបញ្ហាស៊ីថ្មបាន

iOS 11 បានចេញកំណែអាប់ឌែតលើកដំបូង Version 11.0.1បន្ទាប់ពីចេញផ្លូវការ១សប្តាហ៍។  កំណែអាប់ឌែតនេះដោះស្រាយកំហុស និង ដំណើរការប្រសើរជាងមុន ដើររលូនល្អ នឹងដោះស្រាយបញ្ហាថ្មផងដែរ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានភាពខុសគ្នាដូចខាងក្រោម៖ https://twitter.com/filipekids/status/912756567203827713 កំណែអាប់ឌែត iOS 11.0.1 ភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើ កាមេរ៉ា និង កម្មវិធី Photos រួចទាំងធ្វើឲ្យប្រសើរជាមុនលើ iMessage, App Explorer និង Springboard...
error: Content is protected !!