អ្នកនិពន្ធ ប្រកាសដោយ ភ្នែកពិភពលោក

ភ្នែកពិភពលោក

205 ប្រកាស 0 យោបល់
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

ដំណើការ Windows នៅលើ Android លែងពិបាកហើយ គ្រាន់តែដំឡើងកម្មវិធីមួយនេះ

ទើបតែថ្មីៗនេះដែលកម្មវិធី Wine បានចេញជំនាន់ទី៣ ដែលអាចដំឡើងលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android បាន។ អ្នកត្រូវតែទាញយកហើយដំឡើងពីគេហទំព័រនេះ។ Android Police បានកត់សំគាល់ថាវាដំណើរល្អលើស្មាតហ្វូន Android ជំនាន់ចុងក្រោយដូចជា OnePlus 5T និងអាចគាំងលើស្មាតហ្វូនមុនៗដូចជា Google Pixel ជាដើម។ វាដំណើរការកាន់តែល្អលើ ឧបករណ៍Android ប្រភេទ x86 ដែលដំណើការដោយ ARM។...

Google ប្រកាសចេញមិនបានប៉ុន្មានម៉ោង ស្មាតហ្វូន Pixel ថ្មីអស់ស្តុកហើយ

ប្រហែលជាប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះដែលចេញ Google បញ្ចេញ Pixel 2 និង Pixel 2 XL។ Google Store បានបង្ហាញពីតម្លៃនិងទំនិញដែលនៅក្នុងស្តុក៖ PIXEL 2: Black 64GB: មានស្តុក Black 128GB: មានស្តុក White 64GB: ៥ទៅ៦សប្តាហ៍ White 128GB: ២ទៅ៣សប្តាហ៍ Blue 64GB: ៦ទៅ៧សប្តាហ៍ PIXEL 2 XL: Black 64GB: ២ទៅ៣សប្តាហ៍ Black 128GB: ២ទៅ៣សប្តាហ៍ White 64GB: អស់ស្តុក White 128GB: អស់ស្តុក   ការដាក់លក់នេះមានតែនៅ...
error: Content is protected !!