អ្នកនិពន្ធ ប្រកាសដោយ ភ្នែកពិភពលោក

ភ្នែកពិភពលោក

205 ប្រកាស 0 យោបល់
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូន(Drone) ប្រយ័ត្នខុសច្បាប់មិនដឹងខ្លួន

តាមសេចក្ដីជួនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៥ មក ហាមមិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់ត្រូន(Drone)ថតរូបភាព និង វីដេអូ ក្នុងភូមិស្រាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ ករណីចាំបាច់ត្រូវសុំការអនុញ្ញាត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ។ អ្នកល្មើសនឹងត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់។ អ្នកអាចទស្សនាប្រភពដើមតាមលីងនេះ៖ ចុចទីនេះ 

ស្មាតហ្វូន Sony ស៊េរី Xperia X អាចដាក់ដំណើការប្រព័ន្ធប្រត្តិការថ្មីមួយ ក្រៅពី Android

ក្រុមហ៊ុន Sony Mobile អនុញ្ញាត្តិឲ្យក្រុមហ៊ុន Jolla ដំណើរការប្រតិបត្តិការ Sailfish OS លើស្មាតហ្វូនស៊េរី Xperia X។ ក្រុមហ៊ុន Jolla បានប្រកាសថា ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការថ្មីរបស់ខ្លួនដែលសំរាប់ដំណើរការលើស៊េរី Xperia X នោះគឺ Sailfish X។ បើសិនអ្នកចង់បានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនេះដំណើរការនេះអ្នកត្រូវទិញ ដែលតំលៃរបស់វាគឺ 49.90យ៉ូរូ ប្រហែល...
error: Content is protected !!