អ្នកនិពន្ធ ប្រកាសដោយ ភ្នែកពិភពលោក

ភ្នែកពិភពលោក

205 ប្រកាស 0 យោបល់
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

កញ្ចក់មុខក្រោយ iPhone 8 យកកាំបិតឆូតមិនឆ្នូត និង កាចមិនបាក់ (មានវីដេអូ)

បុរសម្នាក់ក្នុង Youtube Channel ឈ្មោះថា JerryRigEverything បានបង្ហោះវីដេអូពីការធ្វើការសាកល្បងយក iPhone 8 ថ្មីចេញពីប្រអប់មក យកឆូត ដុត កាច ថាតើវាទៅជាយ៉ាងណា។ អ្វីដែលពិសេសនោះគឺ កញ្ចក់ខាងមុខ និង ខាងក្រោយគឺគ្មានស្នាមឆ្នូតទេ នៅពេលគាត់យកកាំបិត កាក់ និងកូនសោរមកឆូត គឺគ្មានស្នាមទេ ប៉ុន្តែនៅពេលគាត់យកចុងស្រួចមកឆូតទើបមានស្នាមឆ្នូតប៉ុន្មានឆ្នូត។ អ្វីកាន់តែអស្ចារ្យគឺ គាត់ព្យាយាមកាច់...

ទីបំផុតចេញហើយ Android O ជំនាន់ទី៨.០ មានឈ្មោះថា Oreo

Android ជំនាន់ទី៨.០ ទីបំផុតចេញផ្លូវការហើយ ដែលហៅកាត់ថា O នោះ មានឈ្មោះថា Oreo។ Andorid Oreo ជំនាន់ទី៨.០ នេះបានធ្វើឲ្យប្រសើរជាងជំនាន់មុនជាច្រើនដូចជា៖ ដើរលឿនជាងមុន២ដង Autofill  (បំពេញដោយអូតូនូវអ៊ីម៉ែលនិងលេខសំងាត់) Picture in Picture (អាចមើលកម្មវិធី២ក្នុងពេលតែមួយ) emoji រចនាថ្មី និង បន្ថែម ៦០រូប បន្ថែម...
error: Content is protected !!