អ្នកនិពន្ធ ប្រកាសដោយ Dara

Dara

79 ប្រកាស 0 យោបល់
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

Print 3D ពីទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃរបស់អ្នក ដោយប្រើឧបករណ៍នេះជាមួយតំលៃតែ99$

ឧបករណ៍ Print 3D បានបង្កើតឡើងយូរមកហើយ វាមានទំហំធំ ធ្ងន់បើតំលៃវិញក៏មិនថោកដែរ តែឧបករណ៍ឆ្លាតវៃនេះវិញគឺមានទំហំតូចងាយស្រួលយកតាមខ្លួនហើយនិងមានតំលៃធូរថ្លៃទៀត។ ឧបករណ៍ Print 3D នេះមានឈ្មោះថា OLO។ OLO គឺជាឧបករណ៍ Print 3D ដំបូងបំផុតដែលយកទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ Print 3D បាន។ វាមានរាងតូចនិងតំលៃធូរថ្លៃដោយសារតែមួយផ្នែកនៃឧបករណ៍ Print 3D គឺនៅក្នុងហោប៉ៅអ្នក...

លួច | Activate | Crack Window 8, 8.1, 10 នឹង Office...

KMS នេះអាចឲ្យអ្នកលួចប្រើប្រាស់ | Activate ឬ Crack ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Window 8, Window 8.1, Window 10 មិនតែប៉ុណ្ណោះរួមទាំង កម្មវិធី Micrsoft Office 2013, Miscrosoft office 2016 បានទៀតផង។ ទំហំវាតួចតែមានសម្ថភាពខ្លាំង មានតែមួយនេះគឺគ្រប់គ្រាន់។...
error: Content is protected !!