អ្នកនិពន្ធ ប្រកាសដោយ Dara

Dara

79 ប្រកាស 0 យោបល់
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្រើ Google search ជួយបំលែងរវាងពណ៍ RGB និងតម្លៃគោល 16 (hex)

យើងបានដឹងហើយថា Google search គឺជា tool ដ៏ពិសេសសម្រាប់ស្វែងរកអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុង Internet ។ អ្នកអាចប្រើវាដើម្បីជួយអ្នកក្នុង ការបម្លែងតម្លៃទិន្នន័យ, គណនា Tip, ហើយអាចត្រឡប់ទៅមើល Google កាលពីមុន។ អីឡូវនេះយើងអាចស្វែងរករបស់ទំហំធំៗបាន និង ការបំលែងពណ៍ RGB ទៅកាន់តម្លៃគោលដប់ប្រាំមួយ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណពណ៍មួយជាក់លាក់ពិតប្រាកដសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កន្លែងផ្សេង ឬពេលក្រោយ។ អ្នកអាចចូលទៅកាន់កម្មវិធីជ្រើសណ៍របស់ Google search...

Google, អ្នកអាចស្វែងរកអ្វីៗក្នុងវីដេអូបាន!

ក្នុងព្រឹត្តិការ Cloud Next របស់ខ្លួននាថ្ងៃពុធ នៅទីក្រុងសាន់ហ្វាន់ស៊ីស្គូ, Google បានបង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីរបស់ខ្លួន(Cloud Video Intelligence API)ដែលផ្តល់អោយ​អ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអាយយកទៅប្រើប្រាស់ដែលអាចអោយវីដេអូរបស់គេអាចស្វែងរកអ្វីៗ បានដោយប្រើពាក្យគន្លឺះ។ ជាមួយនេះអ្នកនឹងមិនមានការពិបាកក្នុងការស្វែងរករបស់អ្វីមួយនៅក្នុងវីដេអូទៀតទេ អ្នកគ្រាន់តែវាយពាក្យគន្លឹះនោះ អ្នកហ្នឹងបានមកវិញនៅបង្ហាញមកវិញថាតើរបស់នោះនៅនាទីទីប៉ុន្មាន និងមានរូបភាពអ្វី។ ឧទាហរណ៍ អ្នកគ្រាន់តែវាយពាក្យថា  ខ្លា នោះវាហ្នឹងបង្ហាយរាល់រូបទាំងអស់ដែលមានសត្វខ្លាមកបង្ហាញ៕ Video Intelligence API នេះ​ផ្តល់អោយ​អ្នក​អភិវឌ្ឍ​កម្មវិធី​អាច​ទាញ​ផលប្រយោជជាច្រើនដោយមិនចាំបាច់ទៅរៀនមុខវិជ្ជា Computer Vision រឺ Machine Learning ។ ប្រសិនបើ​...
error: Content is protected !!