អ្នកនិពន្ធ ប្រកាសដោយ ខ្លែងឯក

ខ្លែងឯក

19 ប្រកាស 0 យោបល់
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

Dell 8K ម៉ូនីទ័រ អេក្រង់ Retina

ទូរទស្សន៍ភាគច្រើនមានគុណភាពបង្ហាញ 4K resolution នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ តែមិនប្រាកដថា monitor បញ្ចប់ត្រឹមតែ 4K resolution នោះទេ។ Dell បានបង្កើតជំនាន់ថ្មីនៃម៉ូនីទ័រជាមួយ 8K display ដែលហៅថា Ultrasharp 32 Ultra HD 8K Monitor ឬ UP3218K។ការបង្ហាញ 8K...

ពានរង្វាន់ PARTICIPATION បានទៅលើ LG G6

តើមានអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យ LG G6 អាចទទួលបានពានរង្វាន់ PARTICIPATION នៅដើមឆ្នាំ 2017 នេះ? ខំរំពិងទុកថា Apple ជាផលិតផលដែលល្អជាងគេក្នុងដើមឆ្នាំនេះ តែបែជាមិនបានឫឈ្មោះក្នុងការប្រកាស់ពានរង្វាន់ សូមបីតែ Samsung មានន័យថា បរាជ័យ។ LG ក៏បានដាក់ G5 ក្នុងការប្រកួតកាលពីឆ្នាំ 2016 ដែរ តែបរាជ័យ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ LG...
error: Content is protected !!