អ្នកនិពន្ធ ប្រកាសដោយ ខ្លែងឯក

ខ្លែងឯក

19 ប្រកាស 0 យោបល់
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

iPad តម្លៃធូរថ្លៃ នឹងបង្ហាញខ្លួនប៉ុន្មានថ្ងៃទៀត

ព័ត៍មានលេចលឺបានបង្ហាញថា Apple កំពុងរៀបចំប្រកាស iPad ដែលមានតម្លៃ 259$ នៅឆ្នាំនេះ សំរាប់ការអប់រំ ពិសេសសំរាប់សិស្សនឹងគ្រូប្រើប្រាស់។ របាយការណ៍ពី Bloomberg បាននិយាយថា កុំព្យូទ័រយួរដៃ MacBook ដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃគឺកំពុងអភិវឌ្ឍនៅឡើយ នឹងទំនងជាជំនួយ MacBook Air ដោយមានតម្លៃក្រោម1000$។ គួររំលឹកផងដែរថា Apple នឹងប្រកាសចេញ iPad តម្លៃធូរថ្លៃរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី២៧...

កម្មវិធីដែលអ្នកនិងមាននៅពេលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពី Mac ទៅ Windows

Windows 10 ចុងក្រោយរបស់ Microsoft បានដាក់ឲ្យទាញយកនិង Install ហើយ។ ពួកគេបានបន្ថែមចំនុចពិសេសមួយចំនួន និងធ្វើឲ្យចំនុចមួយចំនួនមានភាពល្អប្រសើជាងមុន។ បើសិនជាអ្នកកំពងតែប្រើប្រាស់ Mac អ្នកនឹងចាប់អារម្មណ៍លើចំនុចពិសេសរបស់ Windows 10 ។ នៅពេលដាក់ Windows និង OS X ក្បែគ្នា គឺវាមានលក្ខណស្រដៀងគ្នាបើមើលតែខាងក្រៅ តែការប្រើប្រាស់និងក្លាយជាបទពិសោធមួយដែលអាចបែងចែកថាខុសគ្នា ។ platform...
error: Content is protected !!