អ្នកនិពន្ធ ប្រកាសដោយ អ្នកចែករំលែក

អ្នកចែករំលែក

482 ប្រកាស 0 យោបល់
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូន(Drone) ប្រយ័ត្នខុសច្បាប់មិនដឹងខ្លួន

តាមសេចក្ដីជួនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៥ មក ហាមមិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់ត្រូន(Drone)ថតរូបភាព និង វីដេអូ ក្នុងភូមិស្រាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ ករណីចាំបាច់ត្រូវសុំការអនុញ្ញាត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ។ អ្នកល្មើសនឹងត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់។ អ្នកអាចទស្សនាប្រភពដើមតាមលីងនេះ៖ ចុចទីនេះ 

តើកាមេរ៉ាកំពូលស្មាតហ្វូនមួយណាល្អជាងគេ? iPhone 8+, Galaxy Note 8, G6, Xperia XZ1

កាមេរ៉ាគឺជាចំនុចមួយដែលអាចទាក់ទាញអតិថិជនបាន។ នេះគឺជាការប្រៀបធៀបការថតរូប iPhone 8+, Galaxy Note 8, G6, Xperia XZ1៖ ប្លង់ទី១ ពង្រីក100% ប្លង់ទី២ ពង្រីក100%   ប្លង់ទី៣ ពង្រីក100%   ប្លង់ទី៤ ពង្រីក100%  
error: Content is protected !!