អ្នកនិពន្ធ ប្រកាសដោយ អ្នកចែករំលែក

អ្នកចែករំលែក

445 ប្រកាស 0 យោបល់
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

Nexdock ផ្លាស់ប្ដូរ Intel’s Compute Card ទៅជាកុំព្យូទ័រយួរដៃ 2-in-1

Hardware ស្តង់ដាដែលអាចបន្ថែមបានយ៉ាងងាយស្រួលទៅក្នុងឧបករណ៍កុំព្យូទ័រជំនាន់ថ្មីមួយ។ Nexdock គឺផលិតផលថ្មីដំបូងដែលយើងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពី Intel Compute Card បាន។ ក្រុមហ៊ុននេះបានសហការដៃគូក្នុងតំបន់ជាមួយ Intel សំរាប់ការបង្លើតកាតកុំព្យូទ័រ ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកគំនិតដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៃ Computer ជំនាន់ថ្មីនេះ។ Nexdock គឺជាឧបករណ៍ touchscreen ដែលមានរន្ធចំនួនពីរ ដែលមួយសម្រាប់កាតកុំព្យូទ័រ ដែលជាតំបន់ Hardware របស់ Computer និងទីពីធំសម្រាប់ដាក់ USB-ម៉ូឌុល...

តើ iOS 11 សំរាប់ឧបករណ៍ណាខ្លះអាចអាប់ឌែតទៅបាន? បើបានត្រូវធ្វើដូចម្ដេច?

ទីបំផុត iOS 11 ចេញផ្លូវការហើយ! បន្ទាប់ពីចេញ beta សំរាប់សាកល្បង។ ខាងក្រោមជាបញ្ចីឧបករណ៍របស់ Apple ដែលអាចអាប់ឌែតទៅ iOS 11 បាន៖ - iPhone: iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone...
error: Content is protected !!