អ្នកនិពន្ធ ប្រកាសដោយ អ្នកចែករំលែក

អ្នកចែករំលែក

482 ប្រកាស 0 យោបល់
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

Google Maps បានធ្វើការបន្ថែមនូវមុខពិសេសថ្មីរបស់ខ្លួន កាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះ

ក្រុមហ៊ុន Google កំពុងតែអភិវឌ្ឍន៍នូវកម្មវិធី Google Maps របស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងហើយ វាពិតជាធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែងាយស្រួលក្នុងប្រើប្រាស់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ។ កំណែទម្រង់ថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ Google Maps ចុងក្រោយបំផុតនេះបាននាំមកនូវលក្ខណៈពិសេសថ្មីសម្រាប់អ្នកប្រើទៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍ Android និង iOS ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេអាចស្វែងរកការស្វែងរកទីតាំងដែលពួកគេចង់រកបានរហ័សជាងពេលមុនៗ។ នៅពេលណាដែលអ្នកកំពុងប្រើ Google Maps នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក អ្នកនឹងអាចស្វែងរកបានតាមរយៈការពិនិត្យរកមើលទីតាំងដែលមាននូវរបស់ដែលអ្នកចង់បាន ដោយគ្រាន់តែវាយនូវពាក្យគន្លឹះរបស់វានោះ Google Maps នឹងបង្ហាញទីតាំងទាំងអស់ដែលវាបានរកឃើញ...

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android Pro កំពង់ធ្វើដំណើរមក

នៅក្នុងកម្មវិធី Google I/O កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ, គេបានដាក់បង្ហាញ និងសាក់ល្បងជំនាន់ថ្មីរបស់ Android និងរឿងជាច្រើនរបស់វា។ កន្លងមកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ត្រូវបានគេធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងតែនៅក្នុងចំនុចតូចៗតែប៉ុណ្ណោះ ហើយ Google ក៏ធ្លាប់បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដែរ តែនៅតែជាចំនុចពីក្រោយដ៏ដែរ។ តែពេលនេះ ប្រតិបត្តិការ Android បានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនម្ដងបន្តិៗហើយ។ តែបើមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំង ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ច្បាស់ជាកើតមានភាពលំអៀងរវៀងអ្នកប្រើប្រាស់ជាក់ជាមិនខាន។ ទោះជាយ៉ាងណាវាសនាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android...
error: Content is protected !!