អ្នកនិពន្ធ ប្រកាសដោយ អ្នកចែករំលែក

អ្នកចែករំលែក

480 ប្រកាស 0 យោបល់
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

AMD បានរកឃើញអង្គប្រតិបត្តិការ Zen-based Ryzen Processors កែច្នៃដែលនិងក្លាយជាគូរប្រជែងថ្មីរបស់ Intel នៅឆ្នាំ 2017 ខាងមុខ

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ New Horizon, AMD បានបានបង្ហាញសមត្ថភាពនៃអង្គប្រតិបត្តិការថ្មី Zen architecture-based processor ដែលគេនិងហៅវាថា Ryzen។ វាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចេញផ្សាយនៅក្នុងត្រីមាសទី1 ឆ្នាំ 2017 សម្រាប់កុំព្យូទ័រលើតុ។ ក្រុមហ៊ុន Advanced Micro Devices (AMD) បានប្តូរឈ្មោះអង្គប្រតិបត្តិការថ្មីដែលទើបនិងមកដល់ 14nm core ដែលហៅកន្លងមកថា Zen។ ឥឡូវនេះ...

5G អាចនឹងមានដំណើរការនៅឆ្នាំ 2018?

3GPP គឺជាអង្គភាព មួយដែលមានគោលបំណងកំណត់ស្តង់ដារឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យា ដែលអាចទទួលបាននូវភាពជោគជ័យរួចម្តងហើយ ចំពោះស្តង់ដារ 4G LTE ។ នៅពេលនេះ 3GPP បានកំណត់លក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ឧបករណ៍ផ្សេងៗ និង ស្មាតហ្វូន ដោយអោយដំណើរការនូវប្រព័ន្ធ 5G។ នេះមានន័យថា ស្តង់ដារ 5G ត្រូវបានកំណត់ ដូច្នេះ ទាំង Network និង Radio Engineer ទាំងអស់អាចដំណើរការតែមួយសម្រាប់ឧបករណ៍...
error: Content is protected !!