អ្នកនិពន្ធ ប្រកាសដោយ កំពូលអ្នកប្រើ

កំពូលអ្នកប្រើ

473 ប្រកាស 0 យោបល់
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

iPhone X ដុយតបន្ថែម ប៊ូតុងដើម(Home Button) គឺមានពិតមែន

អ្នកប្រើប្រាស់iPhone X អាចបន្ថែមHome Button បានដោយទិញឧបករណ៍មួយនេះ។ ឧបករណ៍មួយគឺជាខ្សែដោយតចេញរន្ធសាកថ្ម ដោយជាចេញជាមុខងារបី ក្នងនោះមានរន្ធសាកថ្ម រន្ធកាស និងប៊ូតុងHome។ ដូចនេះវាកាន់តែងាយស្រួលសំរាប់អ្នកចង់បានប៊ូតុងHome និង រន្ធកាស3.5មីលីម៉ែត។ ចំពោះតម្លៃគឺ25.99$ នៅលើគេហទំព័រ ebay។ នេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញ https://youtu.be/D13CmIFTTqE

មកដល់ខែតុលានេះ Windows Phone 8.1 មានអ្នកប្រើច្រើនជាងគេក្នុង…

យោងតាមរបាយកាណ៍ពី AdDuplex បានបង្ហាញពី ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows Phone នៅខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នេះថា៖ ចំនួន 73.8% ជាអ្នកប្រើប្រាស់ Windows Phone 8.1 ចំនួន 20.9% ជាអ្នកប្រើប្រាស់ Windows 10 Mobile ចំនួន 4.1% ជាអ្នកប្រើប្រាស់ Windows Phone 8.0 ចំនួន...
error: Content is protected !!