អ្នកនិពន្ធ ប្រកាសដោយ កំពូលអ្នកប្រើ

កំពូលអ្នកប្រើ

473 ប្រកាស 0 យោបល់
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

iPhone ត្រូវប៉ានហើយ ជាមួយនាយកដ្ឋានប៉ូលិសទីក្រុងញូវយ៉ក

នាយកដ្ឋានប៉ូលីសទីក្រុងញូវយ៉ក បាននិយាយថា ស្មាតហ្វូនដំណើរការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows Phone និងស៊េរីចាស់ ចំនួន 360000គ្រឿង (៣ម៉ឺ៦ពាន់គ្រឿង) នឹតប្តូរទៅប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនថ្មីវិញនៅចុងឆ្នាំនេះ។ ស្មាតហ្វូនស៊េរីថ្មីដែលគេត្រូវប្រើជំនួស អាចាស់នោះគឺ iPhone។ ស្មាតហ្វូន Windows Phone នោះមានម៉ូឌែល Nokia Lumia 830 និង Lumia 640 XL...

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android P អាចនឹងអនុញ្ញាតឱ្យទូរស័ព្ទរបស់អ្នកធ្វើការដូច Bluetooth Keyboard និង Mouse បាន

DeX ជាឧបករណ៍ថ្មីបំផុតមួយរបស់ Samsung អាចធ្វើអោយកំពុលស្មាតហ្វូន Samsung Galaxy S9 អាចដើរតួនាទីជា trackpad បាន ខណៈវាជា Feature មួយដែល  Huawei បានប្រើប្រាស់រួចទៅហើយសម្រាប់ PC mode របស់ខ្លួន ។​ ជាថ្មីម្តងទៀត Android P នឹងធ្វើអោយវាអាចដំណើរការជាផ្លូវបាន និង អាចធ្វើអោយទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនអាចដើរតួនាទីជា Keyboard បានផងដែរ។ ចំពោះគម្រោងនៃដំណើរការនេះ ត្រូវបានត្រៀមបញ្ចេញម្តងហើយការលពីកំឡុងខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016 តែត្រូវបានផ្អាកទៅវិញ។ ការប្រើប្រាសស្មាតហ្វូនអោយដំណើរការជា Trackpad...
error: Content is protected !!