អ្នកនិពន្ធ ប្រកាសដោយ អ្នកស្រាវជ្រាវ

អ្នកស្រាវជ្រាវ

8 ប្រកាស 0 យោបល់
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

តើទំហំ RAM ប៉ុណ្ណាទើបគ្រប់គ្រាន់?

តើអ្នកគួរ RAM ទំហំ: 4 ជីកាបៃ, 8 ជីកាបៃឬ 16 ជីកាបៃ? វាជាជម្រើសមួយដែលអ្នកទិញ គួរគិតមុនពេលសម្រេចថាយកកុំព្យូទ័រនេះ, មាន hardcore សម្រាប់សរសេរកូដសម្រាបអ្នកសរសេរកូដ, ការលេងហ្គេមធំៗ។ សូមមើលនៅការស្រាវជ្រាវនិងដឹងពីរបៀប RAM ទំហំច្រើនគឺត្រូវបានយ៉ាងល្អបំផុតសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរបស់អ្នក។ បើតាមការស្រាវជ្រាវ RAM មានទំហំកាន់តែច្រើនគឺធ្វើការកាន់តែល្អសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរបស់អ្នក។ គេបានយកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10 មកធ្វើតេស្តជាមួយនិងទំហំ...

Samsung Galaxy S10 ត្រូវបានគេរំពឹងថា អាចនឹងបង្ហាញវត្តមានរហូតដល់ទៅ 5 ម៉ូឌែល និង មានបំពាក់ 5G 2...

បន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានបង្ហាញឡើង ពេលនេះ ក្រុមហ៊ុន Samsung ត្រូវបានគេរំពឹងថា អាចនឹងបញ្ចេញកំពូលស្មាតហ្វូនជំនាន់ថ្មីរបស់ខ្លួនគឺ Samsung Galaxy S10 នៅខែក្រោយ ដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងព្រឹត្តការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី ២០ ខែ កុម្ភៈ ។ លើសពីនេះទៅទៀត វាត្រូវបានគេរំពឹងបន្ថែមទៀតថា កំពូលស្មាតហ្វូនម៉ូឌែលនេះ អាចនឹងបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងវត្តមានស្រឡាយរបស់ខ្លួន ។ ក្នុងចំនោម ម៉ូឌែលទាំងនោះ...
error: Content is protected !!