អ្នកនិពន្ធ ប្រកាសដោយ អ្នកស្រាវជ្រាវ

អ្នកស្រាវជ្រាវ

8 ប្រកាស 0 យោបល់
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

ឆ្នាំងសាកថ្មរទូរស័ព្ទអត់ខ្សែដែលហោះផុតពីដី

អ្នកច្នៃប្រឌិតសញ្ជាតិកាណាដា បានបង្កើតឧបករណ៏សាកថ្មរទូរស័ព្ទឥតខ្សែរមួយដែលធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់អ្នកហោះផុតពីតុនៅពេលសាកថ្មរ ដែលពួកគាត់បានឲ្យឈ្មោះថា “Mid-air phone charger” ឬ “OvRcharge”។ OvRcharge បានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មរឥតខ្សែរ និង ថាមពលម៉ាញ៉េទិច(ម៉េដែក) ដើម្បីឲ្យវាសាកថ្មរបន្ដើរនិងអាចហោះ អាចចាប់បង្វិលក្នុងខ្យល់បាន។ នេះបើយោងតាមសមាជិកក្រុម ឧបករណ៏បានដាក់លក់នៅលើហាងទំនើបមួយចំនួនហើយ, ប៉ុន្តែវាមិនទាន់បានអាចដំណើរការបានគ្រប់ម៉ាកទូរស័ព្ទនៅឡើយទេ, តែពួកគេអាចប្រើឧបករណ៏ជំនួយក្រៅបាន ដែលវាមានរាងដូចជាសម្បកការពារទូរស័ព្ទ។ ភាកច្រើនវាអាចប្រើបានចំពោះទូរស័ព្ទណា ដែលអាចសាកថ្មរដោយអត់ខ្សែរបាន។ Video : ឆ្នាំងសាកថ្លរទូរស័ព្ទអត់ខ្សែដែលហោះផុតពីដី OvRcharge

បន្ទាន់សម័យកែប្រែប្រព័ន្ធសុវត្តិភាពមួយចំនួន លើកម្មវីធី និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទាំងអស់ របស់Apple

នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ ក្រុមហ៊ុនApple បានបញ្ចេញការបន្ទាន់សម័យលើកម្មវិធី និង Software ទាំងអស់របស់ខ្លូន សរុបគឺកន្លែងងាយរងគ្រោះប្រព័ន្ធសុវត្តិភាពទាំងអស់ 67ចំនុច ដែលចំនុចខ្វះខាតទាំងនេះអាចឲ្យHacker(អ្នកលួចតាមបច្ចេកវិទ្យា)វាយចូលពីចំងាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធដំណើរការបាន។ ក្នុងនោះរួមមាន ៖ - iOS  ជំនាន់ទី 10.3.2 សំរាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការលើ iPhone, iPad, និង iPod - macOS Sierra ជំនាន់ទី 10.12.5 សំរាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ...
error: Content is protected !!