វិធីងាយៗក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ Ringtone ជាចំរៀងក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នក

វិធីងាយៗក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ Ringtone ជាចំរៀងក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នក

135
0
ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

លោកអ្នកច្បាស់ជាបានដឹងរួចមកហើយថា ការចង់ផ្លាស់ប្តូរ​ Ringtoneនៅក្នុង​ទូរស័ព្ទដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍ iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone នេះគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែន វាមិនងាយស្រួយដូចទូរស័ព្ទដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍ Android ឡើយ។ ប៉ុន្តែនៅពេលនេះ សម្រាប់ការចង់ផ្លាស់ប្តូរ Ringtone នៅក្នុង​ទូរស័ព្ទiPhoneលែងជាកង្វល់សម្រាប់អ្នកទៀតហើយដោយសារតែយើងមានកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា ZedgeZedge គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់ទាញយក និងរក្សាទុកសម្លេង Ringtone របស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួល។

ខាងក្រោមនេះជាវិធីខ្លីក្នុងការដាក់បញ្ចូល Ringtone ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នក៖

ជំហានទី១​ ៖ ភា្ជប់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទៅកាន់កុំព្យូទ័រ បន្ទាប់មកបើកកម្មវិធី iTunes

ជំហានទី២ ៖ ចូលទៅកាន់កម្មវិធី Zedge រួចស្វែងរកនឹងទាញយក Ringtone ដែលអ្នកពេញចិត្តមករក្សាទុកអនុវត្តតាមរូបខាងក្រោម

How to easily set up a custom ringtone on your iPhone with iTunes and Zedge

ជំហានទី៣ ៖ ចូលពិនិត្យមើលថាតើការរក្សាទុករបស់អ្នកបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយឫនៅ?

How to easily set up a custom ringtone on your iPhone with iTunes and Zedge

ជំហានទី ៤ ៖ ត្រលប់ទៅកាន់កម្មវិធីiTunesដែលនៅក្នងកុំព្យូទ័របស់អ្នកវិញរួចអនុវត្តន៍តាមរូបភាពខាងក្រោម

How to easily set up a custom ringtone on your iPhone with iTunes and Zedge

ជំហានទី ៥ ៖ ស្វែងរកកម្មវិធីZedge នៅក្នង​ Apps នេះHow to easily set up a custom ringtone on your iPhone with iTunes and Zedge

ជំហានទី ៦ ៖ អនុវត្តន៍តាមរូបខាងក្រោមដែលបានរៀបរាប់ទៅតាមដំណាក់កាលរបស់វា

How to easily set up a custom ringtone on your iPhone with iTunes and Zedge

ចុចចូលកម្មវិធី Zedge បន្ទាប់មកលោកអ្នកនឹងឃើញនូវRingtones ដែលអ្នកបានរក្សាទុក បន្ទាប់មក ចុចលើពាក្យថា  “Save to…”

How to easily set up a custom ringtone on your iPhone with iTunes and Zedge

បន្ទាប់មកទៀតអ្នកអាចចុច “Ctrl + O” ឫក៏ស្វែងរកសញ្ញាតាមរយៈរូបដែលបានបង្ហាញនៅខាងលើដើម្បីរក្សាទុក

ជំហានទី ៧ ៖ ស្វែងរកពាក្យ Tones ដែលនៅក្រោម Apps បន្ទាប់មកបើកវា លោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យថា “Sync Tones ” សូមចុចលើវាប្រសិនបើឃើញវាមិនទាន់បានគូសនៅឡើយ បន្ទាប់មកយក់ពាក្យថា “Selected tones” បន្ទាប់មកជ្រើសរើសយកបទដែលអ្នកពេញចិត្ត

How to easily set up a custom ringtone on your iPhone with iTunes and Zedge

បន្ទាប់មកចុចពាក្យ “Apply” ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបខាងក្រោម

How to easily set up a custom ringtone on your iPhone with iTunes and Zedge

ជំហានទី ៨ ៖ ចូលទៅកាន់ Sounds ដែលនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នក បន្ទាប់មកផ្លាស់ Ringtone ដែលអ្នកស្រលាញ់ជាការស្រេច។

How to easily set up a custom ringtone on your iPhone with iTunes and Zedge

Facebook Comments
AngkorScript


អរគុណសំរាប់ការតាមដានរបស់អ្នក


សូមចុច Like នឹង Share សំរាប់ការគាំទ្រពួកយើង


សូមចុច LIKE ទំព័ររបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានពីបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗ