ពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែន!!! មនុស្សចំណាយ 85 ពាន់លានម៉ោងលើ WhatsApp ក្នុងរយៈពេល 3 ខែចុងក្រោយ

ពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែន!!! មនុស្សចំណាយ 85 ពាន់លានម៉ោងលើ WhatsApp ក្នុងរយៈពេល 3 ខែចុងក្រោយ

30
0
ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

យោងតាមក្រុមហ៊ុនវិភាគ Apptopia ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកបានឱ្យដឹងថានៅក្នុងការប្រកាសដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយប្រជាជនចំណាយ 85 ពាន់លានម៉ោង (3,5 ពាន់លានថ្ងៃ9676 684 ឆ្នាំ) លើ WhatsApp ក្នុងរយៈពេល 3 ខែចុងក្រោយនេះ។ ផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានចំណាយពេលត្រឹមតែ 30 ពាន់លានម៉ោងប៉ុណ្ណោះលើក្រុមហ៊ុនFacebook

Image result for whatsapp

លោក Adam Blacker អ្នកនាំពាក្យរបស់ Apptopia និយាយថា “វាជាការច្បាស់លាស់ថា WhatsApp គឺជាកម្មវិធីផ្ញើសារជាសកលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវប្រើប្រាស់វាដោយសារតែកម្មវិធីនេះវាផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាជាមួយមនុស្សជុំវីញសកលលោក”។ អ្វីដែលគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺគម្លាតពេលវេលានៃពេលវេលាដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចំណាយរវាង WhatsApp និង Facebook នាពេលចុងក្រោយនេះវាត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញថាវាពិតជាមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងមែនទែន។

ខាងក្រោមនេះជាកម្មវិធីដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទាំង១០ក្នុងរយៈពេលបីខែចុងក្រោយនេះដែលយោងតាមការបូកសរុបរយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់របស់អ្នកប្រើប្រាស់៖

1.WhatsApp

Image result for whatsapp2.WeChat

Image result for WeChat3.Facebook

Image result for Facebook4.Messenger

Related image5.Pandora

Related image6.YouTube

Image result for YouTube7.Instagram

Related image8.Twitter

Image result for Twitter9.Google Maps

Related image10.Spotify

Image result for Spotify

Facebook Comments
AngkorScript


អរគុណសំរាប់ការតាមដានរបស់អ្នក


សូមចុច Like នឹង Share សំរាប់ការគាំទ្រពួកយើង


សូមចុច LIKE ទំព័ររបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានពីបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗ