ចែករំលែក
SAN FRANCISCO, CA - JUNE 13: The Apple logo is projected on the screen at an Apple event at the Worldwide Developer's Conference on June 13, 2016 in San Francisco, California. Thousands of people have shown up to hear Apple CEO's Tim Cook's announcements. (Photo by Andrew Burton/Getty Images)
AngkorScript
Seva24

បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របស់ Apple ថ្មី Apple Swift Playgrounds ដែលមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់រៀនសរសេរកូដកម្មវិធី (Swift language) ដូចជា Linux, OS X, iOS, tvOS និង WatchOS ជាដើម។ Apple Swift Playgrounds បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយ កាលពីថ្ងៃអង្គារទី 13 ខែកញ្ញា កន្លងមកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ iOS 10។
Apple’s Swift Playgrounds Coding App : បើយោងទៅតាមគេហទំព័រ Engadget បាននិយាយថា កម្មវិធីសិក្សាររបៀបនេះមានជាច្រើនរួចមកហើយ ដើម្បីបង្រៀនក្មេងៗឱ្យចេះសរសេរកូដ ដូចជា Minecraft, Star Wars franchise របស់ Google។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Swift Playground coding app សម្រាប់ iPad នេះវាជាបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ថ្មីមួយ ដែលនិងបង្រៀនក្មេងៗ ជាជំហានៗ, រៀបចំសក្តានុពលនៃកម្មវិធី ដើម្បីអាជីពរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ។

3060904-slide-s-3-apple-puts-coding-education-in-kids-hands-with-swift-playgrounds បើយោងតាមគេហទំព័រ Mashable គេថា ក្រុមហ៊ុន Apple បានដាក់កម្មវិធីណែនាំការសរសេរកម្មវិធី ដែលជា Swift programming language កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុន ទៅតាមបណ្ដាសាលា និងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សារ សម្រាប់ការរៀន Xcode programming។ នៅក្នុងទស្សនៈវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple កម្មវិធី Swift programming language អាចក្លាយជាគ្រឹះមូលដ្ឋាននៃកម្មវិធីសរសេរកូដមួយចំនួន។
ផលិតផលថ្មីរបស់ Apple បានដាក់កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាកូដ Swift Playgrounds បណ្តាដោយឥតគិតថ្លៃ (code-training app Swift Playgrounds) ។ Apple ក៏បាននិយាយថា ចាប់ពីពេលនេះតទៅ មនុស្សគ្រប់គ្នាអាចក្លាយទៅជាអ្នកសរសេរកូដសម្រាប់ iPhone 7 ដែលទើបនិងចេញ។

Facebook Comments
AngkorScript