កប់ណាស់ Huawei បង្កើត App Store Global ផ្ទាល់ខ្លួនទៀត

កប់ណាស់ Huawei បង្កើត App Store Global ផ្ទាល់ខ្លួនទៀត

237
0
ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

Huawei គឺជាក្រុមស្មាតហ្វូនធំមួយ បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Apple និង ក្រុមហ៊ុន Samsung ។ ថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុននេះបានបង្កើត AppGallery មួយ ដែលវា គឺជា App មួយសម្រាប់ស្មាតហ្វូនទាំងអស់ Huawei និង អាចធ្វើការ Download បានសម្រាប់ស្មាតហ្វូនទាំងនោះផងដែរ។ ដោយឡែក សម្រាប់កំពូលស្មាតហ្វូន ជំនាន់ថ្មី ​P20 និង P20 Pro ត្រូវបាន Pre-install រួចជាស្រេបសម្រាប់ស្មាតហ្វូនទាំងនេះ។

AppGallery មាន 5 Tapsគឺ  Featured, Category, Top, Manager និង Me ដែល Tap នីមួយៗ មានមុខងារផ្សេងៗគ្នា ។

ចាប់តាំងពី Huawei បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនស្មាតហ្វូនធំបំផុតនៅប្រទេស ចិន រួចមក កម្មវិធីជាច្រើននៅក្នុងប្រភេទផ្សេងៗ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយមានគោលដៅទៅកាន់ទីផ្សារអាស៊ីដូចជា Amap សម្រាប់ការរុករក WeChat សម្រាប់ទំនាក់ទំនងនិង QQ Music សម្រាប់ការកំសាន្ត។

Image result for appgallery huawei

ម្ចាស់ស្មាតហ្វូនគួរបើកនូវ Third-party app download និង ចូលទៅ wap2.hispace.hicloud.com ដែលជាកន្លែងធ្វើការ ចាប់ផ្តើម Download ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

Facebook Comments
AngkorScript


អរគុណសំរាប់ការតាមដានរបស់អ្នក


សូមចុច Like នឹង Share សំរាប់ការគាំទ្រពួកយើង


សូមចុច LIKE ទំព័ររបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានពីបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗ