កម្មវិធីបិទបាំង អេក្រង់ចូលក្នុងបន្តិចរបស់ Apple X អាចទាញយកបានក្នុង App Store ប៉ុន្តែ…

កម្មវិធីបិទបាំង អេក្រង់ចូលក្នុងបន្តិចរបស់ Apple X អាចទាញយកបានក្នុង App Store ប៉ុន្តែ…

129
0
ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

នេះគឺជាដំណឺងល្អ សំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ iPhone X ដែល Apple ទើបអនុញ្ញាត្តិឲ្យកម្មវិធី Notch Remover ទៅក្នុង App Store។ កម្មវិធីមិនមែន លុបចំនុច អេក្រង់ចូលក្នុងបន្តិចចេញនោះទេ វាគ្រាន់តែបង្ហាញពណ៍ខ្មៅនៅផ្នែកខាងលើដែលសល់ពីអេក្រង់ចូលក្នុងបន្តិច របស់ iPhone X ប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចបន្លំភ្នែកបាន។ កម្មវិធីនេះមិនមែនឥតគិតថ្លៃទេ គឺដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ 0.99$ និងមានទំហំ 31.2MB។ បើសិនអ្នកគិតថាស្អប់ អេក្រង់ចូលក្នុងបន្តិចរបស់ iPhone X ខ្លាំង ចង់មិនឲ្យឃើញវា អ្នកអាចសាកល្បងទិញកម្មវិធីនេះបាន។

Facebook Comments
AngkorScript


អរគុណសំរាប់ការតាមដានរបស់អ្នក


សូមចុច Like នឹង Share សំរាប់ការគាំទ្រពួកយើង


សូមចុច LIKE ទំព័ររបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានពីបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗ