ទូរទស្សន៍ Sony បន្ថែមមុខងារ Google Assistant បន្ទាប់ពី NVIDIA Shietd TV

ទូរទស្សន៍ Sony បន្ថែមមុខងារ Google Assistant បន្ទាប់ពី NVIDIA Shietd TV

93
0
ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

Sony បានបន្ថែមមុខងារ Google Assistant ទៅលើទូរទស្សន៍ 4K HDR ដែលដំណើរការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android។ មុខងារថ្មីនេះនឹងមានគ្រប់ម៉ូឌែលឆ្នាំ២០១៧ នឹង ម៉ូឌែលឆ្នាំ២០១៦មួយចំនួន។ អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកបញ្ចារទូរទស្សន៍ Smart Homes ដោយចុចប៊ូតុង microphone នៅលើតេលេបញ្ជារ។ ការបន្ថែមមុខងារ Google Assistant នេះគឺជាលើកទី២ លើ Android TV បន្ទាប់ពី NVIDIA Shield TV ទទួលបានដំបូងនៅខែកញ្ញា។ Sony បាននិយាយថា ស៊េរី 2016 ដូចជា XBR – Z9D, XB – X800D, X BR – X750/X700D និងស៊េរី 2017 ទាំងអស់នឹងមានមុខងារ Google Assisstant បន្ទាប់ពីអាប់ឌែតឡើងជំនាន់ ដែលមានចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅហើយ។

Facebook Comments
AngkorScript


អរគុណសំរាប់ការតាមដានរបស់អ្នក


សូមចុច Like នឹង Share សំរាប់ការគាំទ្រពួកយើង


សូមចុច LIKE ទំព័ររបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានពីបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗ