បន្ទាប់ពី Linux អាចដំណើរការផ្ទាល់លើ Windows, Samsung ក៏អាចដំណើរការ Linux លើ…

បន្ទាប់ពី Linux អាចដំណើរការផ្ទាល់លើ Windows, Samsung ក៏អាចដំណើរការ Linux លើ…

45
0
ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

Samsung Dex គឺអាចឲ្យស្មាតហ្វូនកំពូលរបស់ Samsung ក្លាយទៅជាកុំព្យូទ័របាន។ ប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលមិនអាចជំនួសកុំព្យូទ័របាន។ Samsung ព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានេះ ដោយបានប្រកាសចេញកម្មវិធី Linux on Galaxy ដែលអាចឲ្យដំណើការ Linux លើស្មាតហ្វូន។ ថ្មីៗនេះដែរ Microsoft បានចេញជំនាន់ថ្មីនៃ Window 10 Version 1709 Build 16299 ដែលអាចដំណើរការ Linux ផ្ទាល់លើ Windows Linux on Galaxy វាមិនដូច Ubuntu ធម្មតានោះទេ, Linux on Galaxy គឺដំណើរតាមរយះកម្មវិធីមួយ ដោយប្រើប្រាស់ kernel ដូច Android ដើម្បីឲ្យដំណើរការនៅតែល្អ។ Linux on Galaxy មិនទាន់ចេញនោះទេឥឡូវនេះ តែអ្នកអាច sign up ដើម្បីទទួលដំណឹងនៅពេលចេញមក។

Facebook Comments
AngkorScript


អរគុណសំរាប់ការតាមដានរបស់អ្នក


សូមចុច Like នឹង Share សំរាប់ការគាំទ្រពួកយើង


សូមចុច LIKE ទំព័ររបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានពីបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗ