ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

អ្នកច្នៃប្រឌិតសញ្ជាតិកាណាដា បានបង្កើតឧបករណ៏សាកថ្មរទូរស័ព្ទឥតខ្សែរមួយដែលធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់អ្នកហោះផុតពីតុនៅពេលសាកថ្មរ ដែលពួកគាត់បានឲ្យឈ្មោះថា “Mid-air phone charger” ឬ “OvRcharge”។ OvRcharge បានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មរឥតខ្សែរ និង ថាមពលម៉ាញ៉េទិច(ម៉េដែក) ដើម្បីឲ្យវាសាកថ្មរបន្ដើរនិងអាចហោះ អាចចាប់បង្វិលក្នុងខ្យល់បាន។
នេះបើយោងតាមសមាជិកក្រុម ឧបករណ៏បានដាក់លក់នៅលើហាងទំនើបមួយចំនួនហើយ, ប៉ុន្តែវាមិនទាន់បានអាចដំណើរការបានគ្រប់ម៉ាកទូរស័ព្ទនៅឡើយទេ, តែពួកគេអាចប្រើឧបករណ៏ជំនួយក្រៅបាន ដែលវាមានរាងដូចជាសម្បកការពារទូរស័ព្ទ។ ភាកច្រើនវាអាចប្រើបានចំពោះទូរស័ព្ទណា ដែលអាចសាកថ្មរដោយអត់ខ្សែរបាន។

Video : ឆ្នាំងសាកថ្លរទូរស័ព្ទអត់ខ្សែដែលហោះផុតពីដី OvRcharge

Facebook Comments
AngkorScript