វិធីបន្ថែមក្ដារចុចខ្មែរ លើGalaxy Note 8 មិនចាំបាច់ទាញយកក្ដារចុចថ្មី

វិធីបន្ថែមក្ដារចុចខ្មែរ លើGalaxy Note 8 មិនចាំបាច់ទាញយកក្ដារចុចថ្មី

144
0
ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

នៅពេលអ្នកទិញ Galaxy Note 8 មកដំបូងគឺមិនមានក្តារចុចខ្មែរជាស្រេចនោះទេ ដូចនេះបើអ្នកចង់បានអ្នកអាចធ្វើតាមវិធីខាងក្រោម ដូចបន្ថែមក្ដារចុចខ្មែរលើ Samsung Keyboard មិនចាំបាច់ទាញយកក្ដារចុចថ្មី៖

១ ចូលទៅកាន់ Setting

២ ចុចលើ Genral management

៣ ចុចលើ Language and input

ចុចលើ On-screen keybaord

៥ ចុចលើ Samsung Keyboad

ចុចលើ Languages and types

៧ ចុចលើ MANAGE INPUT LANGUAGES

៨ រកមើល ខ្មែរយូនីកូដ ហើយចុចលើខ្មែរយូនីកូដ

៩ រួចរាល់អ្នកសាកល្បងខ្មែរយូនីកូដបាន។

Facebook Comments
AngkorScript


អរគុណសំរាប់ការតាមដានរបស់អ្នក


សូមចុច Like នឹង Share សំរាប់ការគាំទ្រពួកយើង


សូមចុច LIKE ទំព័ររបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានពីបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗ