ចំណាយត្រឹម OnePlus 5 បានបន្ថែមនូវ Bullets V2 Headphones

ចំណាយត្រឹម OnePlus 5 បានបន្ថែមនូវ Bullets V2 Headphones

50
0
ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

OnePlus 5 គឺជាស្មាតហ្វូនដែលមានគុណភាពមួយ ក្នុងចំណោមកំពូលស្មាតហ្វូនដ៏ទៃទៀតដែលបាន ចរាចរណ៍ក្នុងទីផ្សារស្មាតហ្វូន ប៉ុន្តែជាទូទៅ ស្មាតហ្វូនរបស់ OnePlus មិនមានការបន្ថែមជាមួយ កាសនោះទេ។ ឥឡូវនេះអ្នកនឹងទទួលបាន Bullets V2 Headphones បន្ថែមពីក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះ ប្រសិនបើអ្នកកុម្ម៉ង់ទិញ OnePlus 5 128GB មួយគ្រឿង។

ប្រសិនបើអ្នកចូលទៅកាន់វេបសាយ OnePlus តម្លៃរបស់វាប្រហែល $539 ។ ជាធម្មតា Bullets V2 Headphones មានតម្លៃប្រហែល $19.95 ប៉ុន្តែពេលនេះ បើអ្នកកុម្ម៉ង់ទិញស្មាតហ្វូនមួយនេះ អ្នកនឹងទទួលបាន Headphone នេះដោយឥតគិតថ្លៃ។

**បញ្ជាក់ ការបន្ថែមជូននេះ មានសុពលភាពត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែ កញ្ញាតែប៉ុណ្ណោះ ។

Facebook Comments
AngkorScript


អរគុណសំរាប់ការតាមដានរបស់អ្នក


សូមចុច Like នឹង Share សំរាប់ការគាំទ្រពួកយើង


សូមចុច LIKE ទំព័ររបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានពីបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗ