ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

Youtube TV service (សេវាកម្ម ទូរទស្សន៍ Youtube) បានពង្រីកខ្លួននៅទីក្រុងជាច្រើនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិច ប៉ុន្មានខែមកហើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាវាមិនទាន់មាននៅលើ Android tablets នោះទេ។ ម្សិលមិញក្រុមហ៊ុន Moutain View បានប្រកាស Youtube TV មានលើ ឧបករណ៍ Android ដែលមានអេក្រង់ធំ។ មិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាម៉ូឌែលបានដែលគាំទ្រ  Youtube TV នេះទេ ប៉ុន្តែដឹងច្បាស់ថាតម្រូវការ Android 5.0 Lollipop ឡើងទៅ។
Youtube TV service ត្រូវបង់មួយខែ 35$ តែអាចមើលបានរហូតដល់ទៅ៦គណនី ក្នុង១គ្រួសារ។ វាអាចអនុញ្ញាត្តិឲ្យយើង ថតកីឡាផ្សាយផ្ទាល់ កម្មវិធីផ្សេងៗ ព័ត៍មាន រឿង ផ្សេងៗទៀត ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការ DVR ហើយថតមានកំណត់នោះទេ តែអាចទុកការថតតែរយះ៩ខែប៉ុណ្ណោះ។

Facebook Comments
AngkorScript