បន្ទាប់ iPhone 6 និង 6+ ​ចេញមក, OnePlus ចេញវីដេអូ បង្ហាញពីការថតរូបលើស្មាតហ្វូនខ្លួន

បន្ទាប់ iPhone 6 និង 6+ ​ចេញមក, OnePlus ចេញវីដេអូ បង្ហាញពីការថតរូបលើស្មាតហ្វូនខ្លួន

46
0
ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

OnePlus បានចេញវីដេអូចំនួន៤ លើ Channel Youtube របស់ខ្លូនកាលពីម្សិលមិញ។ នៅក្នុងការពិពណ៍នាខាងក្រោមវីដេអូ OnePlus បាននិយាយថា ចែករំលែករូបថតល្អៗ ដែលថតជាមួយ OnePlus នៅលើ Instagram ជាមួយ Hashtag #ShotonOnePlus។ ថែមពីនេះ OnePlus ក៏បានប្រាប់ទៀតថាអ្នកអាចកុម៉ង់ទិញ OnePlus 5 ឥឡូវនេះនៅ វេបសាយ oneplus.net/5។ វីដេអូទាំង៤ បានបង្ហាញពីការថតរូបដូចខាងក្រោម៖

 

វីដេអូទី១ ថតដោយប្រើ Pro Mode


វីដេអូទី២ ថតដោយប្រើ Protrait Mode

វីដេអូទី៣ ថតដោយប្រើ Burst Mode

វីដេអូទី៤ ថតជា Raw

Facebook Comments
AngkorScript


អរគុណសំរាប់ការតាមដានរបស់អ្នក


សូមចុច Like នឹង Share សំរាប់ការគាំទ្រពួកយើង


សូមចុច LIKE ទំព័ររបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានពីបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗ