ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

ការចូលទៅសាក់ល្បងផ្នែកថ្មីមុន, អ្នកនិងអាចដំឡើងកម្មវិធីនិងហ្គេមដែលមាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍស្រាប់និងមិនទាន់រួចរាល់មុនពេលការចេញផ្សាយជាសាធារណៈ។ វាជាដំណោះស្រាយមានប្រយោជន៍ប្រសិនបើមិនអាចរង់ចាំសម្រាប់កម្មវិធីដែលអាចរកបាន, ហើយអ្នកគឺជាការជួយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍កែលម្អផលិតផលចុងក្រោយរបស់ពួកគេ។
ប៉ុន្តែមានបំរាមខ្លះ: អ្នកនឹងជួបប្រទះកំហុស, បញ្ហានិងជាបទពិសោធទាំងអស់ដែលមិនស្របគ្នានៅជុំវិញដំណើរក្នុងអំឡុងពេលការចូលដំណើរការកម្មវិធីនេះ។ នេះជាគោលបំណង ដែលត្រូវការអ្នករាយការណ៍ពីបញ្ហានិងជួយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីធ្វើឱ្យកម្មវិធីកាន់តែល្អប្រសើរ។
កម្មវិធីមួយចំនួនអាចប្រើប្រាស់បានរួចទៅហើយ នៅក្នុងកម្មវិធីប្រាក់សន្សំ Digit និង កម្មវិធីទិញទំនិញ Operator ត្រូវបានផ្តល់ជូនការចូលដំណើរការមុនពេលប្រកាស់ឲ្យប្រើប្រាស់លើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ដើម្បីជាកំណែលំអរកម្មវិធីរបស់ខ្លួន។ Lego ត្រូវបានធ្វើតេស្តជាការប្រកួតខាងមុខគេហៅថា Go Build។
វិធីដើម្បីទាញយកកម្មវិធីដែលមិនទាន់ដាក់ជាផ្លូវការ ៖ បើក Play Store នៅលើឧបករណ៍ Android របស់អ្នក ហើយចូលទៅផ្ទាំងកម្មវិធីហ្គេម ។ អូសប៊ូតុងបៃតងទៅខាងឆ្វេងរហូតដល់អ្នករកឃើញប៊ូតុង “Early Access”។

Facebook Comments
AngkorScript