មិនពិបាកមើលទេ Mi Power Bank ពិតឬក្លែងក្លាយទេ

មិនពិបាកមើលទេ Mi Power Bank ពិតឬក្លែងក្លាយទេ

129
0
ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

មាន Mi Power Bank ក្លែងក្លាយជាច្រើនដាក់លក់នៅលើទីផ្សារ ដោយពិបាកមើលមិនដឹងថាមួយណាពិតឬក្លែងក្លាយនោះទេ។ ប៉ុន្តែអ្នកអាចដឹងបានថាវាជារបស់ពិតឬក្លែងក្លាយដោយងាយ តាមវីធីខាងក្រោម៖

 

– Power Bank របស់ពិតដែលចេញពីក្រុមហ៊ុន Mi តែងតែមាន Sticker បិទលើប្រអប់ ដែលមានលេខកូដចំនួន២០ខ្ទង់នៅក្នុងStickerនេះ ដោយវាយើងត្រូវកូសវាទើបអាចមើលឃើញបាន។ ពេលទិញមកដំបូងកន្លែង Sticker នេះគឺមិនមានកូសនោះទេ ដូចនេះយើងធ្វើការកូសវាដើម្បីឃើញលេខកូដ២០ខ្ទង់។

បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់វេបសាយផ្លូវការរបស់ Mi ចុចទីនេះ

ហើយវាយចូលលេខកូដនៅលើSticker ចូលក្នុងប្រអប់ទី១

បន្ទាប់មកវាយលេខកូដ៤ខ្ទង់ ដែលនៅក្រោមប្រអប់ទី២ ហើយចុច Verify

 

បើសិនជារបស់ពិតនោះវានឹងចេញប្រាប់ថា នេះគឺជាការឆែកលើកទី១។

 

បញ្ចាក់៖ បើសិនលេខកូដនេះមិនចេញប្រាប់ថា នេះគឺជាការឆែកលើកដំបូងទេ មានន័យថាគឺមិនពិតនោះទេ។

 

Facebook Comments
AngkorScript


អរគុណសំរាប់ការតាមដានរបស់អ្នក


សូមចុច Like នឹង Share សំរាប់ការគាំទ្រពួកយើង


សូមចុច LIKE ទំព័ររបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានពីបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗ