កំណែអាប់ឌែតថ្មីរបស់ Gmail ធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែងាយស្រួល

កំណែអាប់ឌែតថ្មីរបស់ Gmail ធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែងាយស្រួល

82
0
ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

អ្នកមិនចាំបាច់ Copy Paste លេខទូរស័ព្ទ និង អាស្រ័យ និង email ទៀតទេលើ កម្មវិធី Gmail ព្រោះ Google បានអាប់ឌែត កម្មវិធី Gmail ដែលកែប្រែ អាស័យដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ និង email address ទៅជា hyperlinks ការអាប់ឌែតនេះធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែងាយស្រួល មិនចាំបាច់ចំណាយពេលយូរ បើសិនអ្នកប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូន បើជាលេខទូរស័ព្ទ វានឹងចូលទៅកម្មវិធីcall បើជាអាស័យដ្ឋាននឹងចូលទៅកម្មវិធី Google Maps នឹងបើជាemail នឹងចូលទៅកម្មវិធី Mail ការអាប់ឌែតនេះមានទាំងលើ iOS និង Android

Facebook Comments
AngkorScript


អរគុណសំរាប់ការតាមដានរបស់អ្នក


សូមចុច Like នឹង Share សំរាប់ការគាំទ្រពួកយើង


សូមចុច LIKE ទំព័ររបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានពីបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗ