ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

ប្រភពពីអ្នកប្រើប្រាស់ Twitter ដែលអាចទុកចិត្តបាន និង អ្នកបញ្ចេញការលេចចេញ LiabTooFeR បានរាយការណ៍ថា HTC Ocean Life នឹងចេញមកជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android One, អ្នកបញ្ចេញការលេចចេញម្នាក់ទៀត លោក Evan Blass បានបញ្ជាក់ជាមួយរូបភាពនិងឈ្មោះហៅថា HTC U11 Life U11 Life ប៊ូតុងសំលេងនិង ប៊ូតុង Power គឺនៅខាងស្ដាំ ឯស៊េនស៊ឺស្កេនម្រាមដៃគឹនៅខាងក្រោមអេក្រង់។

Facebook Comments
AngkorScript