មុខងារថ្មីសម្រាប់ Windows 10 ជំនាន់ថ្មីគឺ Mixed Reality (វីដេអូ)

មុខងារថ្មីសម្រាប់ Windows 10 ជំនាន់ថ្មីគឺ Mixed Reality (វីដេអូ)

67
0
ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

Mixed Reality គឺជា Virtual Reality។ ព្រឹតិ្តការណ៍ IFA នៅឯ ប៊ែលឡាំង Microsoft បានបង្ហាញពី កាស Mixed Reality សំរាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតកុំព្យូរទ័រដូចជា Acer, Asus, Dell, HP, និង Lenovo។ វានិងមកដល់ខែក្រោយ ជាមួយតម្លៃប្រហែល 349$

Facebook Comments
AngkorScript


អរគុណសំរាប់ការតាមដានរបស់អ្នក


សូមចុច Like នឹង Share សំរាប់ការគាំទ្រពួកយើង


សូមចុច LIKE ទំព័ររបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានពីបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗ