ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

អ្នកវិទ្យាសាស្ដ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Delft បានបោះពុម្ភឯកសារស្រាវជ្រាវមួយស្តីពីប្រពន្ធចង់ចាំនៅក្នុងព្រឹត្តិប័ត្រការអាតូមិក របស់អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនៅក្នុងធម្មជាតិ។ បច្ចេកវិទ្យាណាណូនេះទទួលបានជោគជ័យ និងបង្ហាញពីការផ្ទុក 1 គីឡូបៃនៃទិន្នន័យ ក្នុងក្រឡាចត្រង្គត្រង់ នៃអាតូមក្លរីនមួយ។ វាបានក្លាយជា Super-sized hard drive ដ៏ទំនើប ដែលមានទំហំអាចរក្សាទិន្នន័យ 500 តេរ៉ាបៃ ក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ ។
តម្រូវការ Emory សម្រាប់ឧបករណ៍រក្សារផ្ទុកទិន្នន័យមួយនេះ ត្រូវបានកើនក្នុងល្បឿនបន្តបនទប់។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាដែលអាចទាញយកប្រយោជន៍ត្រឡប់មកវិញពីពួកវាលើសការពិត ដែលថាបានត្រឹមតែគ្រប់គ្រងលើការរក្សាល្បឿនអភិវឌ្ឍន៍ធ្វើសមកាលកម្មជាមួយនឹងការកើនឡើង ភាពចាំបាច់សម្រាប់ឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យនេះ គឺ High-Capacity Data Storage devices ។
កន្លះសតវត្សរ៍កន្លងមកហើយ Hard disk ត្រូវបានគេបង្វិលយ៉ាងប្រជាប្រិយភាព និងទទួលបានការគាំទ្រររហូតមកដល់ការបង្ហាញខ្លួនរបស់ SSDs ដែលនិងធ្វើឱ្យមានលហ្បឿនលឿនជាងមុន ប៉ុន្តែមិនមានតម្លៃថោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នទេ។ ដំណើរស្វែងរកសម្រាប់ការឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់ជាងនេះ ក្នុងការណោះស្រាយការផ្ទុកសមត្ថភាពនេះត្រូវបាន Inclined អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីជំរុញការបង្កើតការផ្ទុកបរមាណូ។
ទិន្នន័យដែល stuffing នៅកម្រិតបរមាណូ ដែលហាក់ដូចជាគោលបំណងរបស់សត្វត្មាតមួយ ដែលចោលភ្នែកពីមកលើដី ប៉ុន្តែនេះជាការលំបាកក្នុងការរំលាយវត្ថុឲ្យបានចូលរួចទៅហើយក្នុងអង្គតូចមួយ។
វត្ថុទាំងអស់នេះ នៅទីបំផុតបានបង្កើតឃ្លាំងផ្ទុកមហិមាដែលទិន្នន័យអាចផ្ទុកបាន 500 តេរ៉ាបៃ ក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ, 502 តេរ៉ាបៃ precise ។ បច្ចេកវិទ្យាអស្ចារ្យសម្រាប់នាពេលអនាគតនេះ, ទោះបីកំពង់នៅក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ក៏ដោយ វាហាក់ដូចជាមានដំណោះស្រាយសម្រាប់តម្រូវការផ្ទុកឥឈប់របស់យើងរួចទៅហើយ។ Hard drive នេះត្រូវការឱ្យរក្សាទុកនៅ -196 អង្សា ដូច្នេះមានន័យថាទិន្នន័យគឺស្ថិតនៅក្នុងធាតិគីមី។

Facebook Comments
AngkorScript