លែងពិបាកមើលថា ស្មាតហ្វូនេះទទួលស្គាល់ដោយ Google ឬអត់ហើយ

លែងពិបាកមើលថា ស្មាតហ្វូនេះទទួលស្គាល់ដោយ Google ឬអត់ហើយ

198
0
ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

នៅលើទីផ្សារសព្ធថ្ងៃមានប្រភេទស្មាតហ្វូន Android ចំនួន ២ លើពិភពលោក។​ មួយប្រភេទ ទទួលស្គាល់ដោយ ក្រុមហ៊ុន Google ដោយដំឡើងកម្មវិធី Google រួចជាស្រេចក្នុងម៉ាស៊ីន រួមទាំង កម្មវិធី Play Store ផងដែរ។ មួយប្រភេទទៀតគឺមិនទទួលស្គាល់ដោយ ក្រុមហ៊ុន ដោយមិនដំឡើងកម្មវិធី Google ក្នុងម៉ាស៊ីនជាស្រេច។ Google បានប្រកាសថា ដើម្បីកាន់តែស្រួលថាស្មាតហ្វូនមួយណាទទួលស្គាល់នោះ គឺបានបិតរូប Google Play Protect ដោយផ្ទាល់លើការវេចខ្ចប់ស្មាតហ្វូន។ Google Play Protect គឺជាផ្នែកមួយនៃតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ដើម្បីដឹងថាជា ស្មាតហ្វូន Android ដែលទទួលស្គាល់។ ហើយវារួមបញ្ចូល កម្មវិធី កំចាត់មេរោគអូតូម៉ាទិច(Auto Virus Scanning) និង កម្មវិធី Find My Device របស់ Google។  បើអ្នកទិញស្មាតហ្វូនពីក្រុមហ៊ុនធំៗ ដូចជា Samsung LG គឺបានទទួលស្គាលដោយ Google រួចហើយ។ ប៉ុន្តែបើអ្នកទិញស្មាតហ្វូនពីក្រុមហ៊ុនផ្សេង អ្នកអាចងាយស្រួលមើលថាវាទទួលស្គាល់ដោយ Google ដោយមានបិទរូបបពណ៍បៃតង ដូចរូបខាងក្រោម។

Facebook Comments
AngkorScript


អរគុណសំរាប់ការតាមដានរបស់អ្នក


សូមចុច Like នឹង Share សំរាប់ការគាំទ្រពួកយើង


សូមចុច LIKE ទំព័ររបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានពីបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗ