ក្រុមហ៊ុនស្មាត គាំទ្រលុយរៀលខ្មែរ ដោយចេញកាតទូរស័ព្ទថ្មី

ក្រុមហ៊ុនស្មាត គាំទ្រលុយរៀលខ្មែរ ដោយចេញកាតទូរស័ព្ទថ្មី

401
0
ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

ក្រុមហ៊ុនស្មាតបានប្រាប់នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួន ដែលខ្លួនបានចេញកាតទូរស័ព្ទថ្មីដែលមានតម្លៃជាលុយរៀលខ្មែរ។ កាតទូរស័ព្ទថ្មីនេះមានតម្លៃ ៥០០០រៀល ឬស្មើនឹង 1.25$Smart ក៏បានបន្ថែមទៀតថា កាតទូរស័ព្ទ ៥០០០រៀលនេះ មានលក់នៅលើទីផ្សារទូទាំងប្រទេសហើយ។ គាំទ្រលុយខ្មែរទិញកាតទូរស័ព្ទ៥០០០៛

Facebook Comments
AngkorScript


អរគុណសំរាប់ការតាមដានរបស់អ្នក


សូមចុច Like នឹង Share សំរាប់ការគាំទ្រពួកយើង


សូមចុច LIKE ទំព័ររបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានពីបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗ