ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

ឳកាសពិសេសទៀតហើយ លោកអ្នកគ្រាន់តែទិញ Speaker ណាមួយ នឹងទទួលបាន AMAZON Speaker ដែលថែមមាន៖

JBL Charge 3 តំលៃ 140$ ថែម AMAZON 7 កែវ

JBL Charge 3 Edition តំលៃ 145$ ថែម AMAZON 7 កែវ

JBL Xtreme តំលៃ 220$ ថែម AMAZON 11 កែវ

JBL Xtreme Edition តំលៃ 230$ ថែម AMAZON 11 កែវ

ឳកាសពិសេសនេះ មានតែ ៣ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ដែលមានតែនៅហាង UFO Store សាខាកម្ពុជាក្រោម លេខទូរស័ព្ទ 017/010 48 59 48

Facebook Comments
AngkorScript