ចែករំលែក
មុខងារ Optical zoom 2x និង OIS
AngkorScript
Seva24

អ្នកបានដឹងហើយថា Note 8 មានកាមេរ៉ាភ្លោះ គ្រាប់ប្រភេទ wide-angle គ្រាប់ទៀតប្រភេទ Telephoto ដែលមានទំហំ12-megapixels (១២មេហ្កាភិចសែល)ទាំង២គ្រាប់។ កាមេរ៉ាភ្លោះរបស់ Note 8 មានមុខងារដូចខាងក្រោម៖

មុខងារ Optical zoom 2x និង OIS

អាចទាញរូបភាពឆ្ងាយឲ្យមិនជិតបាន ឲ្យនៅតែច្បាស់ រីឯមុខងារ OIS( Optical Image Stabilization ) ប៉ពាក់លើកាមេរ៉ាទាំងគ្រាប់ ដែលអាចជួយទប់រំញ័រធ្វើឲ្យរូបភាពមានស្ថិរភាពទោះបីជាកាមេរ៉ាញ័រក៏ដោយ។

មុខងារ Live focus

អាចធ្វើឲ្យរូបភាពព្រាលនៅកន្លែងដែលយើងមិនចង់បានព្រាលខ្លាំង

មុខងារ Dual Capture

អាចថតរូបបានធំទូលាយ នៅពេលដែលអ្នកថតទៅដាច់ឬ មិនជាប់នរណាម្នាក់នោះ ដែលមុខងារនេះអាចទាញយករូបភាពជុំវិញបន្ថែមមិនដាច់ឬជាប់បានទាំងអស់គ្នា។

មុខងារថតពេលយប់៖

ដោយសារកាមេរ៉ា១គ្រាប់ ប្រភេទ wide-angle អាចថតរូបឲ្យមានពន្លឺភ្លឺជាមួយ ភិចសែលធំ 1.4µm និងពន្លឺ F1.7 ដែលអាចថតរូបលឿនច្បាស់ព្រោះវាមាន ស៊េនស៊ឺ Dual Pixel Sensor

មុខងារ Foot mode

អាចធ្វើរូបភាពមានពណ៍ប្លែកខុសពីធម្មតា

មុខងារ Pro mode និង White Balance

អាចកែរូបរបស់អ្នកឲ្យមានស្រស់ស្អាត

មុខងារ Panorama

អាចថតរូបបានធំទួលាយ

មុខងារ Slow Motion

អាចថតវីដេអូយឺតបាន

Facebook Comments
AngkorScript