ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ Samsung បានបង្ហាញនូវ Teaser Video សម្រាប់ការមកដល់នូវ Galaxy Note 8 ក្នុងពេលមិនដល់ 10 ថ្ងៃខាងមុខនេះ។ មានការលេចចេញនូវព័ត៌មានថ្មីមួយពីក្រុមហ៊ុន Samsung នៅប្រទេសកូរ៉េបានលើកឡើងនូវព័ត៌មានច្បាស់ការមួយដែលទាក់ទងលើ កាមេរ៉ាភ្លោះខាងក្រោយនៃ Galaxy Note 8 ។ វាត្រូវបានគេបង្ហាញថា កាមេរ៉ាទីមួយ គឺ 12MP ដែលវាជា autofocus និង មួយទៀត គឺ 13MP ជា Telephoto កាមេរ៉ាដែលអាចធ្វើការពង្រីកបានរហូតដល់ 2 ដង។ ម្យ៉ាងទៀត Sensor នៃកាមេរ៉ាទាំង ពីរគឺ មានលំនឹងក្នុងការចាប់រូបភាពបានយ៉ាងល្អ និង ផ្តល់នូវរូបភាពដែលមានពន្លឺស្រាលជាងមុន។

ក្រុមហ៊ុន Samsung បានលើកឡើងថា ខ្លួនបានចំណាយពេលយ៉ាងយូរក្នុងការបង្កើតនូវសមិទ្ធផលកាមេរ៉ាភ្លោះនេះឡើង សម្រាប់កំពូលស្មាតហ្វូនរបស់ខ្លួន។

Facebook Comments
AngkorScript