ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

បន្ទាប់ពីបានថែមមុខងារ Bluetooth Battery Level Indicators នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android O ជំនាន់ទី រួចមក, Google ក៏បានបន្ថែមមុខងារ in-band ringing ដែលអាចឲ្យលឺសំឡេងរោទ៍ពីស្មាតហ្វូនលើកាសប្លូធូស។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមុខងារ Bluetooth Battery Level Indicators គឺអាចឲ្យអ្នកមើលឃើញពីកំរិតថ្មឧបករណ៍ប្លូធូសដែលភ្ជាប់ទៅស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក។

ចុច LIKE ទំព័ររបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានពីបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗ

Facebook Comments
AngkorScript