ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

ស្ថានិកហ្វេសប៊ុកលោក Mark Zuckerberg បានសរសេរលើ ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួន ម៉ោងមុន ថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិចថា ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុកប្រចាំខែ មានចំនួនច្រើនជាង 2ពាន់លានអ្នក សរុបទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃច្រើនជាង ​1.3ពាន់លាននាក់។ ថែមពីនេះ លោក Mark Zuckerberg ក៏បានសរសេរទៀតថា មានអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មផ្សេងទៀតរបស់ខ្លួនជាច្រើនទៀតដូចជា៖

ក្រុមហ្វេសប៊ុក | Group Facebook 100លាន
Instagram ចំនួន 250លាន

Messenger ចំនួន 2ពាន់លាន

WhatsApp ចំនួន 250លាន

 

ចុច LIKE ទំព័ររបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានពីបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗ

 

Facebook Comments
AngkorScript