ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

ហ្វេសប៊ុកពិតជាចង់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចែករំលែកវីដេអូឲ្យបានច្រើនទៀត ទើបពួកគេបង្កើតនូវលក្ខណៈថ្មីនេះឡើង ។ លក្ខណៈពិសេសថ្មីនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់លើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS នៅសប្តាហ៍នេះ ដែលគេហៅវាថា Slideshow ដែលវាជាការប្រមួលផ្ដុំរូបថត និងវីដេអូ ឲ្យក្លាយទៅជាកូន Clip ដែលអ្នកអាចបន្ថែមភាពស្រស់ស្អាត និងតន្ត្រីទៅលើ Clip នោះបាន ។ Facebook និងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មើលនៅ Clip របស់ខ្លួនមុនពេលចែករំលែក ដែលក្នុងនោះគេអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានរូបថតយ៉ាងតិច 5 សន្លឹក ឬក៏វីដេអូមួយ ហើយរយៈពេលនៃ Clip យ៉ាងច្រើន 24 ម៉ោង ។

Facebook Comments
AngkorScript