ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

ក្រុមហ៊ុន PI PAY Company Limited បានបង្កើតកម្មវិធី Pi Pay ដើម្បីទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ តម្កល់ប្រាក់ ដកប្រាក់ ទូទាត់វិក្កយបត្រ បញ្ជូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទ ជាដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត។ មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលអ្នកទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមហាងមួយចំនួនវានិងបញ្ចុះតំលៃថែមទៀតផង បញ្ចុះតំលៃរាល់ពេល ដូចជាហាងខាងក្រោម៖

ហាង

បញ្ចុះតំលៃជា%

Tous Les Jours

50%

Domino’s Pizza

50%

myBurgerLab

30%

LOTTERIA

40%

The asian kitchen

30%

BIG APPLE donut and coffee

20%

និងហាងដទៃៗទៀតជាច្រើនដែលអ្នកអាចមើលបានក្នុងកម្មវិធីផ្ទាល់។ ក្រុមហ៊ុននិងធ្វើការបន្ថែមការបញ្ចុះតំលៃនេះនៅហាងដទៃៗបន្ថែមទៀត។ កុំឲ្យខាតពេលទាញយកកម្មវិធីនេះឥឡូវនេះហើយធ្វើតាមការណែនាំក្នុងកម្មវិធី។

 

ទាញយកទីនេះ

iOS https://goo.gl/NTmkqG

Android https://goo.gl/QFNcrk

 

សំរាប់ព័ត៍មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តាមរយះ៖

ទំព័រហ្វេកប៊ុក៖ Pi Pay
លេខទូរស័ព្ទ៖ 1 800 209 999
គេហទំព័រ៖ www.pipay.com

 


ប្រភព
: គេហទំព័រ pipay

 

អរគុណសំរាប់ការតាមដានរបស់អ្នក

ចុច Like នឹង Share សំរាប់ការគាំទ្រពួកយើង

 

ចុច LIKE ទំព័ររបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានពីបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗFacebook Comments
AngkorScript