ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

iOS 11 គឺជាកំណែចុងក្រោយបំផុតនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទ iPhone និង iPad របស់ក្រុមហ៊ុន Apple។
តើ Apple devices ណាខ្លះដែលអាចធ្វើការ Update បាន?

នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការថ្មីនេះពិតជាមានលក្ខណៈពិសេសច្រើនណាស់ ក្នុងនោះបើរៀបរាប់ទ្រួសៗមាន Menu សម្រាប់បិទបើកសម្លេង ពន្លឺ Wifi តន្ត្រី និងមួយចំនួនទៀតត្រូវបានយកមកដាកនៅកន្លែងតែមួយ ហើយពិសេសជាងគេនោះគឺ Siri ដែលជាស្មាតម៉ាស៊ីនរបស់ នោះគឺកាន់តែពិសេសទៅទៀត ចូលទស្សនាការបកស្រាយទាំងអស់គ្នា


យ៉ាងណាមិញ iOS11 មិនបាន Support គ្រប់ devices ចាស់ៗប៉ុន្មានទេ។

Facebook Comments
AngkorScript