ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

Samsung ជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត្តិពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីចាប់ផ្ដើមសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យាបើកបរដោយខ្លួនឯងនៅលើផ្លូវសារធារណះក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង។ ក្រសួងដែនដីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង បាននិយាយថា៖ គំរោងបណ្ដាញ និងការធ្វើដំណើរត្រូវបានរួចរាល់នៅថ្ងៃច័ន្ធ។ តាមរបាយការណ៍ The Korea Herald reports ក្រុមហ៊ុន Samsung ចាប់ផ្ដើមសាកល្បលើរថយន្ត Hyundai  ដែលតម្រូវឲ្យមាន ស៊េនស័រ និងកាមេរ៉ា ដើម្បីដំណើរការជាមួយ កម្មវិធីរបស់Samsung សំរាប់ការបើកបរដោយគ្មានមនុ្សបើកនេះ។ ក្រុមហ៊ុន Hyundai ក៏ជាក្រុមហ៊ុនដំបូងដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត្តិធ្វើការសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យាបើកបរដោយខ្លូនឯងនៅពេលផ្លូវប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរ ដែលក្រុមហ៊ុននេះបានជំនះឧបសគ្គជាច្រើនលើសពីមួយឆ្នាំតាំងពីខែកុម្ភះឆ្នាំ២០១៦មក។

ប្រភព : គេហទំព័រ TechCrunch

អរគុណសំរាប់ការតាមដានរបស់អ្នក

ចុច Like នឹង Share សំរាប់ការគាំទ្រពួកយើង

ចុច LIKE ទំព័ររបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានពីបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗFacebook Comments
AngkorScript