ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

តាមការបង្ហាញរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ថ្ងៃនេះ ក្រុមហ៊ុនSamsung បានឲ្យវិស្វករ 700នាក់ ធ្វើការវិភាគជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរាប់ពាន់គ្រឿង ហើយ នឹងថ្ម 3000ថ្ម  តាមការធ្វើតេសសាកល្បងទៅលើ ការសាកថ្ម ការសាកថ្មលឿន រន្ធ USB Type C ហើយនិង កម្មវិធី នៅលើម៉ាស៊ីន នឹង កម្មវធីដែលទាញយកផ្សេងៗក៏គ្មានបញ្ហាផងដែរ។ Samsung Galaxy Note 7 ដែលមានបញ្ហាដោយសារ ថ្ម ខ្លួនវាតែម្ដង។ ក្រុមហ៊ុន Samsung មិនបានប្រាប់ពីរោងចក្រដែលផលិតថ្មទេ គ្រាន់តែហៅថា ក្រុមហ៊ុនA នឹង ក្រុមហ៊ុនB។ យោងតាមការធ្វើ ការវិភាគលទ្ធផលថ្ម នោះគឺ ថ្មក្រុមហ៊ុន A នឹង B មានកត្តាបញ្ហាខុសគ្នា ដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ អេឡិចត្រូត ដែលបណ្ដាលឲមានបញ្ហាលើកថ្ម។

  • ថ្មក្រុមហ៊ុន A ធ្វើថង់កោសិកាថ្ម មិនបានគ្រប់សំរាប់ថ្មនៅក្នុងទេ វាធ្វើឲកោង ដែលមានអេឡិចត្រូតអវិជ្ជមានកើតឡើង កើតជាសំពាធនៅលើថ្ម នៅខាងលើ កែងខាងស្ដាំ។ ដូចនេះបញ្ហាចំបងមកពី ប្លាតចេញនូវអេឡិចត្រូតអវិជ្ជមាន រួចទាំង ទីតាំងមិនត្រឹមត្រូវនៃធ្មេញអេឡិចត្រូតអវិជ្ជមាន
  • ថ្មក្រុមហ៊ុន B ត្រូវបានធ្វើតេស្ដមុនពេលដែលបំពាក់ម្ដងទៀត ពួកគេត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាមានសុវត្ថិភាព ដោយឧបករណ៍ និទស្សន្ត នឹង ការវិភាគផ្សេងៗ វាមិនមានបញ្ហាដូចថ្ម A ទេ ។ ដោយការសម្រេចចិត្តលឿនពេក ធ្វើឲមានកត្តានាំឲ្យមានបញ្ហាកំដៅថ្ម កើតឡើង។ ក្រុមហ៊ុនB បានរកឃើញបញ្ហាបន្ទាប់ពីដឹកជញ្ជួនហើយ ខណះដែល ថ្មក្រុមហ៊ុនB មិនមានការគាំទ្រត្រឹមត្រូវ ដែលរួមចំណែកធ្វើឲ្យថ្មមានបញ្ហា។

នេះជាការសង្ខេបខ្លីៗ ពី បញ្ហាធ្វើឲ្យផ្ទុះ Samsung Galaxy Note 7។


អរគុណសំរាប់ការតាមដានរបស់អ្នក


ចុច Like នឹង Share សំរាប់ការគាំទ្រពួកយើង


ចុច LIKE ទំព័ររបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានពីបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗFacebook Comments
AngkorScript