ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

ក្រុមហ៊ុន Samsung បានចាប់ផ្តើមដាក់ជាផ្លូវកានៃ Updates ចុងក្រោយបំផុតរបស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 7,0 Nougat សម្រាប់ Galaxy S7 និង Galaxy S7 Edge។ ខណៈពេលដែលអ្នកសាកល្បងបានបែតាបានធ្វើការ Updates និងប្រើប្រាស់ជាងមួយសប្តាហ៍មកនេះ, unlocked devices នៅអង់គ្លេស, សហរដ្ឋអាមេរិក, ប្រទេសចិន ចាប់ផ្ដើមអាចធ្វើការ Updates Nougat បានតាម over-the-air (OTA)។
Nougat បានរួមបញ្ចូលទាំងទាំងលក្ខណៈពិសេសនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ថ្មីដែលក្រុមហ៊ុន Samsung បានកែតម្រូវ។ ចំណុច user interface មានល្បឿនលឿនជាងមុខ និងស្រឡាស់ទូលាយជាងមុន និង icons ទាំងអស់ត្រូវបានដាក់ជាក្រុម ដើម្បីងាយស្រួលស្វែងរក។ ម្ចាស់ Samsung Galaxy S7 និង S7 Edge ពេលនេះ អាចចូលដំណើរកា Direct Reply feature ជាលក្ខណៈពិសេសឆ្លើយតបសារ ដោយគ្មាន notifications និងមាន notifications ដោយមិនចាំបាច់ចាកចេញពីកម្មវិធីដែលកំពង់ដំណើរការ។ Multi window បានពង្រឺងឡើងវិញនិងមកជាមួយ split screen view និង new pop-up window feature ដែលអាចឲ្យកម្មវិធីចំនួន 7 ដំណើរការលើអេក្រង់ទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយ។
Android 7.0 update ចុងក្រោយនេះ ក៏បានបញ្ចូល new performance mode ដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើស modes សម្រាប់រក្សារ battery life ដែលមាន battery life mode, performance mode, entertainment mode, ឬ gaming mode។ Entertainment mode សម្រាប់កំសាន្ដដែលមានគុណភាពសំឡេងនិងរូបភាពខ្ពស់ និង high performance mode គឺធ្វើឲ្យ display ទទួលបាន best settings possible។ នៅពេលប្រើប្រាស higher performance modes ប្រាកដណាស់ថាមពលថ្មច្បាស់ជាមិនបានយូរ។

Facebook Comments
AngkorScript